Praktyki w Poradni U-Clinic

Zdobądź godziny praktyczne w pracy z klientem


W naszym Centrum umożliwiamy odbywanie praktyk zawodowych na stanowisku counsellor/psychotherapist

Oferujemy:

-elastyczne godziny odbywania praktyk,

-dostęp do klientów polskojęzycznych

-wsparcie i nadzór mentora/opiekuna praktyk

-pracę w świetnym zespole ludzi


Oferujemy

Jedno miejsce jest dostępne do odbycia praktyk w ramach serwisu Poradni terapeutyucznej U-Clinic dla terapeutów w trakcie szkolenia, którzy w ramach swojej nauki muszą odbyć praktyki w pracy z polskojęzycznym klientem.

Student musi odbyć rozmowę kwalifikacyjną i pracować zgodnie z regulacjami i wartościami Centrum Together-Razem oraz w zgodzie z kodeksem etycznym IAHIP/ IACP

Praktyki są nieodpłatne

Prosimy o przesyłanie swojego CV na adres info@together-razem.org .

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.