fbpx

Oferty pracy z nami

Akademia Razem - szkoła polonijna Centrum Together-Razem, która bardzo dynamicznie sie rozwija zaprasza nauczycieli do składania swoich ofert do współpracy.

Aktualnie poszukujemy nauczycieli do panelu, z którego potencjalnie zostaną wyłonieni nauczyciele do pracy w szkole.

Nauczyciel nauczania początkowego.

Praca w charakterze nauczyciela języka polskiego i/lub edukacji wczesnoszkolnej i/lub z zakresu wiedzy o Polsce i społeczeństwie polskim (umowa o pracę – part-time lub service contract)

Miejsce pracy:

Stanowisko pracy zorganizowane w różnych miejscach: w szkole St. Maries of the Isle, Bishops Street, Cork, w szkole Gaelscoil w Cobh, w szkole w Ballincolllig -Scoil Eoin, w Midleton w Educate Together

Zakres zadań:

1. Prowadzenie zajęć w zakresie języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i/ lub z zakresu wiedzy o Polsce.

2. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej.

3. Opracowywanie programów nauczania oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, gdyż każda lekcja musi być odpowiednio przygotowana i przeprowadzona.

4. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z umowy o pracę w zakresie wykonywanej przez pracownika działalności.

5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z kierownikiem szkoły, gronem nauczycielskim oraz utrzymywania kontaktu z rodzicami swoich uczniów.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe preferowane z przygotowaniem pedagogicznym .

2. Umiejętności i doświadczenie w zakresie korzystania z edukacyjnych programów multimedialnych.

3. Empatia i radość z pracy z dziećmi

4. Gotowość do przemieszczania się między miastami w hrabstwie Cork

5. Gotowość udziału w procesie Garda Vetting.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem pierwszym.

2. Umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz zdolność organizacji pracy własnej.

3. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub innego dodatkowego języka.

4. Umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym bieżące monitorowanie zmian w zakresie ustawy o systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej

5. Kreatywność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae (wraz z nr kontaktowym oraz adresem e-mailowym) i list motywacyjny.

2. Zaświadczenie o niekaralności z Polski

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje, w zakresie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

4. Referencje lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Dokumenty należy składać emailem : razemacademy@together-razem.org

Termin składania ofert : do 20 wrzesień 2019

Informacje dodatkowe: Powyższa oferta dotyczy utworzenia panelu osób do pracy w charakterze nauczyciela i nie jest ofertą natychmiastowego zatrudnienia. Zastrzegamy sobie kontakt tylko w wybranymi kandydatami.

Do pracy w biurze w ramach programu TUS

Aktualnie poszukujemy do pracy w ramach specjalnego programu stażowego dla bezrobotnych TUS w Cork osoby na stanowiska pracy biurowej:

1. Asystent administracyjny/ recepcja

2. Asystent /Doradca Socjalny

Niezbędne jest, aby osoba zainteresowana współpracą z nami była zarejestrowana w Departamencie Pomocy Socjalnej, jako bezrobotna przez przynajmniej 12 miesięcy oraz pobierała aktualnie zasiłek Jobseeker Allowance.

Wszystkich zainteresowanych pracą z nami w wymiarze 19 godzin tygodniowo spełniających powyzsze kryterium prosimy o przesyłanie swoich CV oraz krótkich listów motywacyjnych.

Pełny opis zadań na stanowisku w języku angielskim dostępny jest obok do ściągnięcia.

Mozliwe zatrudnienie po okresie stażowym

Termin ONGOING