Zespół Poradni U-Clinic

Zespół poradni składa sie z profesjonalnych terapeutów i edukatorów. którzy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, szkoląc sie zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Terapeuci posiadaja akredytację oraz ubezpieczenie do świadczenia profesjonalej pomocy terapeutycznej i pracują pod stałą superwizją .

Wojciech Białek

Psychoterapeuta uzależnień Koordynator Poradni

Podejście terapeutyczne: Terapia poznawczo-behawioralna oraz Dialog Motywujący


Magister socjologii zachowań ludzkich, dyplomowany terapeuta uzależnień, pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi przez CORU pod numerem SW00585. Ukończył szkolenie z zakresu terapii uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Błękitnego Krzyża w Polsce, zaś w Irlandii zdobył Dyplom z zakresu terapii uzależnień (Addiction Studies) przy HSE Arbour House w Cork i jest akredytowanym w Irlandii terapeuta uzależnień w ACI (Addiction Counsellors of Ireland) z wpisem pod numerem: 2016M01. W roku 2014 ukończył również specjalistyczny kurs detoksykacyjnej akupunktury ucha pod okiem Philippa Pujade. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Pat'a Coughlana.

Monika Deasy

Psycholog, psychoterapeuta

Podejście: terapia Gestalt


Jest magistrem Psychologii i Psychologiem Edukacyjnym. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii Gestalt w Gestalt Institute of Ireland i w roli psychoterapeuty praktykuje w Poradni U-Clinic. Posiada pełną akredytację IACP. Terapia Gestalt pozwala spojrzeć na człowieka i jego problemy całościowo i indywidualnie. O terapii mówi sama: "Każdy z nas na różnych etapach swojego życia przeżywa trudności. Szczególnie są one dotkliwe, kiedy  mieszkając na emigracji nie mamy wystarczającego wsparcia z otoczenia. Skorzystanie z terapii może okazać sie najlepszą formą wyjścia z kryzysu i miejscem wsparcia."

Marcin Bogucki

Psychoterapeuta

Podejście humanistyczne


Marcin Bogucki jest psychoterapeutą, który posiada tytuł licencjata na Middle University w Londynie. Marcin pracuje w modalności humanistycznej i egzystencjalnej, ale nie ogranicza się tylko do niej. Psychoterapia z teoretycznymi podejściami, takimi jak Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Poznawczo Behavioralna(CBT), Terapia Skoncentrowana na Osobie (PCT) są one połączone w praktyce. Marcin wierzy, że każdy człowiek jest indywidualnością i każdy potrzebuje dla siebie innej modalności.

Maria Plamada

Psychoterapeuta

Podejście: terapia poznawczo-behawioralna


Maria Plamada ma tytuł licencjata z psychoterapii, przyznany przez Irish College of Humanities and Applied Sciences w Limerick. Uzyskała również dyplom z socjologii na Uniwersytecie w Limerick, tytuł magistra polityki publiczne na Uniwersytecie w Timisoara, Rumunia. Maria jest akredytowanym członkiem NAPCP. Celem Marii w terapii jest zapewnienie bezpiecznego, nieoceniającego i wspierającego środowiska, w którym klient może wyrażać emocje, trudności i potrzeby, aby lepiej poznać siebie, aby poprawić relacje z sobą i z innymi.

Agata Bartczak-Bialek

Terapeuta

W procesie certyfikacji psychoterapii systemowej


Magister terapii pedagogicznej. Doświadczony pracownik socjalny i pedagog. Posiada doświadczenie w kontakcie z osobami uzależnionymi oraz w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Założyciel i koordynator Klubu Abstynenta POMOST w Irlandii w latach 2011- 2015. Ukończyła szereg szkoleń w Irlandii organizowanych przez HSE w Irlandii m. in facylitacja w terapii grupowej, model pracy z osobami uzależnionymi SOAR, Strengthening Family Programme i wiele innych. Dodatkowo ukonczyła kurs psychoonkologii praktycznej, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenie z terapii systemowej rodzin po doświadczeniu traumy, starty i żałoby, z terapii systemowej rodzin - zaburzenia i trudności dzieci i młodzieży oraz z terapii par. W Poradni pracuje z osobami w kryzysie, parami, rodzinami, kobietami z zaburzeniami adaptacyjnymi (współuzależnionymi i DDA). Aktualnie odbywa certyfikowany kurs z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Karolina Dudek

Psycholog

W procesie certyfikacji psychoterapii integracyjnej


Ukończyła Uniwersytet SWPS na wydzielę psychologii oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym z uwzględnieniem terapii systemowej.
English