Zespół Poradni U-Clinic

Zespół poradni składa sie z profesjonalnych terapeutów i edukatorów. którzy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, szkoląc sie zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Terapeuci posiadaja akredytację oraz ubezpieczenie do świadczenia profesjonalej pomocy terapeutycznej i pracują pod stałą superwizją .

Wojciech Białek

Psychoterapeuta uzależnień Koordynator Poradni

Podejście terapeutyczne: Terapia poznawczo-behawioralna oraz Dialog Motywujący


Magister socjologii zachowań ludzkich, dyplomowany terapeuta uzależnień, pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi przez CORU pod numerem SW00585. Ukończył szkolenie z zakresu terapii uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Błękitnego Krzyża w Polsce, zaś w Irlandii zdobył Dyplom z zakresu terapii uzależnień (Addiction Studies) przy HSE Arbour House w Cork i jest akredytowanym w Irlandii terapeuta uzależnień w ACI (Addiction Counsellors of Ireland) z wpisem pod numerem: 2016M01. W roku 2014 ukończył również specjalistyczny kurs detoksykacyjnej akupunktury ucha pod okiem Philippa Pujade. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Pat'a Coughlana.


Marcin Bogucki

Psychoterapeuta

Podejście humanistyczne


Marcin Bogucki jest psychoterapeutą, który posiada tytuł licencjata na Middle University w Londynie. Marcin pracuje w modalności humanistycznej i egzystencjalnej, ale nie ogranicza się tylko do niej. Psychoterapia z teoretycznymi podejściami, takimi jak Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Poznawczo Behavioralna(CBT), Terapia Skoncentrowana na Osobie (PCT) są one połączone w praktyce. Marcin wierzy, że każdy człowiek jest indywidualnością i każdy potrzebuje dla siebie innej modalności.

Maria Plamada

Psychoterapeuta

Podejście: terapia poznawczo-behawioralna


Maria Plamada ma tytuł licencjata z psychoterapii, przyznany przez Irish College of Humanities and Applied Sciences w Limerick. Uzyskała również dyplom z socjologii na Uniwersytecie w Limerick, tytuł magistra polityki publiczne na Uniwersytecie w Timisoara, Rumunia. Maria jest akredytowanym członkiem NAPCP. Celem Marii w terapii jest zapewnienie bezpiecznego, nieoceniającego i wspierającego środowiska, w którym klient może wyrażać emocje, trudności i potrzeby, aby lepiej poznać siebie, aby poprawić relacje z sobą i z innymi.

Agata Bartczak-Bialek

Terapeuta

W procesie certyfikacji psychoterapii systemowej


Magister terapii pedagogicznej. Doświadczony pracownik socjalny i pedagog. Posiada doświadczenie w kontakcie z osobami uzależnionymi oraz w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Założyciel i koordynator Klubu Abstynenta POMOST w Irlandii w latach 2011- 2015. Ukończyła szereg szkoleń w Irlandii organizowanych przez HSE w Irlandii m. in facylitacja w terapii grupowej, model pracy z osobami uzależnionymi SOAR, Strengthening Family Programme i wiele innych. Dodatkowo ukonczyła kurs psychoonkologii praktycznej, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenie z terapii systemowej rodzin po doświadczeniu traumy, starty i żałoby, z terapii systemowej rodzin - zaburzenia i trudności dzieci i młodzieży oraz z terapii par. W Poradni pracuje z osobami w kryzysie, parami, rodzinami, kobietami z zaburzeniami adaptacyjnymi (współuzależnionymi i DDA). Aktualnie ukończyła główne 3-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej i oczekuje na akredytację.
Enter virtual waiting room for
Mrs. Bartczak-Bialek
Enter waiting room

Karolina Dudek

Psycholog

W procesie certyfikacji psychoterapii integracyjnej


Ukończyła Uniwersytet SWPS na wydzielę psychologii oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym z uwzględnieniem terapii systemowej.