fbpx

Zespół Poradni U-Clinic

Zespół poradni składa sie z profesjonalnych terapeutów i edukatorów. którzy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, szkoląc sie zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Terapeuci posiadaja akredytację oraz ubezpieczenie do świadczenia profesjonalej pomocy terapeutycznej i pracują pod stałą superwizją .

Wojciech Białek

Psychoterapeuta uzależnień Koordynator Poradni

Podejście terapeutyczne: Terapia poznawczo-behawioralna oraz Dialog Motywujący


Koordynator Poradni Magister socjologii zachowań ludzkich, dyplomowany terapeuta uzależnień, pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi przez National Social Work Qualification Board w Irlandii, obecnie wpisany do irlandzkiego rejestru profesjonalnych pracowników socjalnych CORU pod numerem SW00585. Ukończył szkolenie z zakresu terapii uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Błękitnego Krzyża w Polsce, zaś w Irlandii zdobył Dyplom z zakresu terapii uzależnień (Addiction Studies) przy HSE Arbour House w Cork i jest akredytowanym w Irlandii terapeuta uzależnień w ACI (Addiction Counsellors of Ireland) z wpisem pod numerem: 2016M01. W roku 2014 ukończył również specjalistyczny kurs detoksykacyjnej akupunktury ucha pod okiem Philippa Pujade. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Pat'a Coughlana.

Monika Deasy

Psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja terapia Gestalt


Jest magistrem Psychologii i Psychologiem Edukacyjnym. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii Gestalt w Irish Gestalt Centre i w roli psychoterapeuty praktykuje w Poradni U-Clinic. Terapia Gestalt pozwala spojrzeć na człowieka i jego problemy całościowo i indywidualnie. O swojej pracy terapeutycznej mówi tak: "Każdy z nas na różnych etapach swojego życia przeżywa trudności. Szczególnie są one dotkliwe, kiedy  mieszkając na emigracji nie mamy wystarczającego wsparcia z otoczenia. Skorzystanie z terapii może okazać sie najlepszą formą wyjścia z kryzysu i miejscem wsparcia.

Agata Bartczak-Bialek

Terapeuta

W trakcie szkolenia psychoterapii systemowej


Magister terapii pedagogicznej. Doświadczony pracownik socjalny i pedagog. Posiada doświadczenie w kontakcie z osobami uzależnionymi oraz w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Założyciel i koordynator Klubu Abstynenta POMOST w Irlandii w latach 2011- 2015. Ukończyła szereg szkoleń w Irlandii organizowanych przez HSE w Irlandii m. in facylitacja w terapii grupowej, model pracy z osobami uzależnionymi SOAR ,Strengthening Family Programme i wiele innych mniejszych. W Poradni pracuje głównie z kobietami z problemami adaptacyjnymi (współuzależnionymi i DDA). Aktualnie odbywa certyfikowany kurs z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.