Zespół Poradni U-Clinic

Zespół poradni składa sie z profesjonalnych terapeutów i edukatorów. którzy sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, szkoląc sie zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Terapeuci posiadaja akredytację oraz ubezpieczenie do świadczenia profesjonalej pomocy terapeutycznej i pracują pod stałą superwizją .

Wojciech Białek

Psychoterapeuta uzależnień Koordynator Poradni

Podejście terapeutyczne: Terapia poznawczo-behawioralna oraz Dialog Motywujący


Magister socjologii zachowań ludzkich, dyplomowany terapeuta uzależnień, pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi przez CORU pod numerem SW00585. Ukończył szkolenie z zakresu terapii uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Błękitnego Krzyża w Polsce, zaś w Irlandii zdobył Dyplom z zakresu terapii uzależnień (Addiction Studies) przy HSE Arbour House w Cork i jest akredytowanym w Irlandii terapeuta uzależnień w ACI (Addiction Counsellors of Ireland) z wpisem pod numerem: 2016M01. W roku 2014 ukończył również specjalistyczny kurs detoksykacyjnej akupunktury ucha pod okiem Philippa Pujade. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Pat'a Coughlana.

Marcin Bogucki

Psychoterapeuta

Podejście humanistyczne


Marcin Bogucki jest psychoterapeutą, który posiada tytuł licencjata na Middle University w Londynie. Marcin pracuje w modalności humanistycznej i egzystencjalnej, ale nie ogranicza się tylko do niej. Psychoterapia z teoretycznymi podejściami, takimi jak Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Poznawczo Behavioralna(CBT), Terapia Skoncentrowana na Osobie (PCT) są one połączone w praktyce. Marcin wierzy, że każdy człowiek jest indywidualnością i każdy potrzebuje dla siebie innej modalności.

Katarzyna Kwasnicka

Psychoterapeuta


Ukończyłam studia z Integracyjnej Psychoterapii w Irish Institute of Integrative Counselling and Psychotherapy w Irlandii Posiada członkostwo w IACP (Irish Association for Counsellors and Psychotherapists) od 2019. W zawodzie pracuje od roku 2021 najpierw w The Village Counselling Centre, a obecnie w Blue Doors jako psychotherapeuta.
Enter virtual waiting room for
Miss Kwasnicka
Enter waiting room
Moim celem jest zbudowanie dobrych terapeutycznych relacji z klientami, w których będą się czuli otoczeni opieka, wsparciem i profesjonalną pomocą.

Maria Plamada

Psychoterapeuta

Podejście: terapia poznawczo-behawioralna


Maria Plamada ma tytuł licencjata z psychoterapii, przyznany przez Irish College of Humanities and Applied Sciences w Limerick. Uzyskała również dyplom z socjologii na Uniwersytecie w Limerick, tytuł magistra polityki publiczne na Uniwersytecie w Timisoara, Rumunia. Maria jest akredytowanym członkiem NAPCP. Celem Marii w terapii jest zapewnienie bezpiecznego, nieoceniającego i wspierającego środowiska, w którym klient może wyrażać emocje, trudności i potrzeby, aby lepiej poznać siebie, aby poprawić relacje z sobą i z innymi.

Agata Bartczak-Bialek

Terapeuta

Psychoterapia systemowa


Magister terapii pedagogicznej. Doświadczony pracownik socjalny i pedagog. Posiada doświadczenie w kontakcie z osobami uzależnionymi oraz w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz zagrożonymi wykluczeniem zarówno w Polsce jak i w Irlandii. Założyciel i koordynator Klubu Abstynenta POMOST w Irlandii w latach 2011- 2015. Ukończyła szereg szkoleń w Irlandii organizowanych przez HSE w Irlandii m. in facylitacja w terapii grupowej, model pracy z osobami uzależnionymi SOAR, Strengthening Family Programme i wiele innych. Dodatkowo ukonczyła kurs psychoonkologii praktycznej, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenie z terapii systemowej rodzin po doświadczeniu traumy, starty i żałoby, z terapii systemowej rodzin - zaburzenia i trudności dzieci i młodzieży oraz z terapii par. W Poradni pracuje z osobami w kryzysie, parami, rodzinami, kobietami z zaburzeniami adaptacyjnymi (współuzależnionymi i DDA). Ukończyła główne 3-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Enter virtual waiting room for
Mrs. Bartczak-Bialek
Enter waiting room

Ruslana Vekhola

Psychoterapeuta


Ruslana jest wykwalifikowanym psychoterapeutą wykształconym w Irlandii i akredytowanym przez IACP (Irish Association for Counselling and Psychotherapy) W Together-Razem pracuje ze społecznością Ukraińską w zakresie lęku, traumy, PTSD prowadzać program bezpłatnej terapii online. Ruslana prowadzi terapię w języku ukraińskim i rosyjskim zgodnie z Kodeksem Etyki i Praktyki IACP.
W swojej praktyce wykorzystuję ramy integracyjne, czerpiąc ze szkoleń w kilku różnych podejściach teoretycznych.

Olena Yalanzhy

Psycholog

Intake specialist


Olena jest psychologiem wykształconym w Ukrainie w trakcie akredytacji przez PSI (Psychology Society in Ireland ) oraz terapeutą zajęciowym. W Together-Razem pracuje ze społecznością Ukraińską zajmując sie prowadzeniem grupy wsparcia dla kobiet z Ukrainy oraz przyjmowaniem osób do terapii traumy - pierwszy kontakt.
Enter virtual waiting room for
Mrs. Yalanzhy
Enter waiting room