fbpx

Terapia w Poradni U-Clinic


Poradnia U-Clinic to zintegrowane serwisy terapeutyczne

Terapia indywidualna

terapia grupowa

Nowoczesne programy terapii uzależnień


Oferujemy pomoc w następujących trudnościach:

  • uzależnienia
  • objawy nerwicowe (lękowość, bezsenność, natręctwa i kompulsje)
  • depresja
  • zaburzenia osobowości
  • problemy egzystencjalne (samotność, poczucie braku sensu życia)
  • problemy partnerskie i rodzinne
  • trudności z radzeniem sobie ze stresem
  • kryzysy życiowe (podjęcie roli człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego, rozwód, utrara bliskiej osoby, choroba somatyczna)

Jak wygląda terapia w Poradni U-Clinic?

Psychoterapia jest to proces w którym problemy psychiczne są rozwiązywane poprzez proces komunikacji oraz nawiązania relacji między pacjentem a wykwalifikowanym terapeutą. Celem psychoterapii jest pomoc w przezwyciężaniu życiowych trudności i kryzysów. U-Clinic oferuje pomoc i ciepłą atmosferę wszystkim naszym klientom. Podjęcie terapii jest ważnym krokiem w kierunku większej samoświadomości i bardziej satysfakcjonującego życia.

1

Rozpoczęcie terapii

Rozpoczęcie terapii w U-Clinic przebiega w kilku etapach. Kiedy zgłoszą się Państwo do U-Clinic z prośbą o terapię pierwszym krokiem jest konsultacja wstępna. W czasie tej sesji wspólnie z terapeutą podejmiecie decyzję czy terapia w U-Clinic jest dla Państwa najlepszą drogą leczenia. Wtedy też, w ogólnym zarysie, przedyskutujemy Państwa powody zgłoszenia się na terapię, jak i naszą ofertę pomocy. Konsultacja wstępna może być przeprowadzona przez innego terapeutę niż terapeuta z którym będziecie Państwo później pracować. Prosimy aby klient stawił się na spotkanie punktualnie (nie za wcześnie ani za późno). Spotkania trwają 50 minut. Jeśli przybędą Państwo za wcześnie możliwe jest, iż ciągle będzie trwała poprzednia sesja terapeutyczna i nie będziemy w stanie otworzyć drzwi. Chcemy chronić prywatność wszystkich naszych klientów.
2

Opłata za konsultacje

Terapia przez pierwsze 3 spotkania musi być opłacona z góry przed spotkaniem. Wpłata z góry jest niezbędna i została wprowadzona z powodu częstych odwołań wizyt. Wpłata musi znaleźć sie na koncie Together-Razem min. 48 godz przed planownym spotkaniem w przeciwnym razie konsultacja sie nie odbędzie. Opłatę można dokonać online za pomocą serwisu rezerwacyjnego
3

Co będzie dalej po konsultacji wstępnej?

Po konsultacji wstępnej będziecie Państwo zapisani na listę oczekujących na regularne, cotygodniowe spotkania terapeutyczne. Terapia rozpocznie się najszybciej jak to będzie to możliwe. Możliwe, że terapia rozopcoznie się bez oczekiwania. Prosimy o niezwłoczny kontakt w przypadku zmiany adresu e-mail, numeru telefonu itd., lub w przypadku rezygnacji z terapii.
4

Sesje terapeutyczne

Naszym celem jest aby Państwo uczęszczali w sesjach terapeutycznych regularnie w ten sam dzień tygodnia, o tej samej godzinie, ustalonej wspólnie z terapeutą. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut, rozpoczyna się i kończy o tych samych godzinach wcześniej ustalonych, chyba że terapeuta zgodzi się na inne ustalenia. W razie niemożliwości przybycia w wyznaczonym terminie, prosimy o niezwłoczny kontakt z terapeutą lub biurem U-Clinic z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli otrzymamy powiadomienie o niemożliwości uczęszczania na terapię z mniejszym niż 48-godzinnym wyprzedzeniem, lub jeśli ominą Państwo jedno ze spotkań może to powodować problemy w sprawnym funkcjonowaniu Poradni jak również zaburzać pracę terapeuty. W takim wypadku będą musieli Państwo ponieść koszty sesji, która się nie odbyła.