Akademia Razem ma charakter szkoły społecznej. Szkoły społeczne to szkoły najczęściej tworzone przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, fundacje, prowadzące działalność non-profit, w tym przypadku przez organizację Centrum Together-Razem.

Czesne w nauczaniu stacjonarnym wynosi tylko €51 na jedno dziecko lub €76 na dwójkę dzieci miesięcznie.

Czesne w nauczaniu ONLINE wynosi tylko €41 na jedno dziecko lub €66 na dwójkę dzieci miesięcznie.

ZASADY PRZYJĘĆ (zgodnie z Regulaminem Szkoły)

Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem jest złożenie:

1.wniosku rejestracyjnego o przyjęcie do Szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami,

PATRZ formularz poniżej lub tutaj LINK: Aplikacja- szybsza i łatwiejsza opcja

2.dokonanie opłaty administracyjno-rejestracyjnej w wysokości €50 za każde dziecko. Opłata ta gwarantuje dziecku miejsce w szkole i obejmuje czynności związane z przyjęciem do szkoły (obsługa administracyjna, testy kompetencyjne, przygotowanie dokumentacji). Opłata jest stałą coroczną opłatą przy rejestracji dziecka do szkoły i jest bezzwrotna. W przypadku kontynuacji nauki przez dziecko w Akademii Razem, opłata rejestracyjna na kolejny rok wynosi €25 za każde dziecko.

Do wniosku rejestracyjnego o przyjęcie do szkoły należy dołączyć następujące dokumenty:

1. kopię aktu urodzenia dziecka, WYMAGANE tylko dla nowych uczniów

2. w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas 2-6: kopię świadectwa ostatniej ukończonej klasy/szkoły w Polsce (lub w szkole polonijnej), NIE jest WYMAGANE

3. w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/zdrowotnymi, opinię specjalisty/lekarza prowadzącego GP /poradni psychologiczno-pedagogicznej

4. potwierdzenie wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości €50 za każde dziecko (lub €25 w przypadku kontynuacji nauki w naszej szkole)

Opłatę w przypadku drukowanego wniosku należy uregulować na rachunek Centrum Together-Razem wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego ucznia.W przypadku wniosku składanego online opłate nalezy uregulowac za pomocą erwisu PayPal lub kartą kredytową

DANE BANKOWE: Together-Razem Centre AIB Bank , 66 South Mall, Cork, Ireland Sort Code 93-63-83 Acc No: 46461002 Numer IBAN IE10AIBK93638346461002 BIC AIBKIE2DXXX

Wniosek o przyjęcie można złożyć:

1. używając formularza online Aplikacja lub poniżej i dodając wymagane załączniki

Przyjęcie ucznia do szkoły

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w przeciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów i dokonaniu opłaty rejestracyjno-administracyjnej. Informację o decyzji przyjęcia rodzice/opiekunowie prawni otrzymują drogą mailową. W przypadku braku miejsc w szkole lub odmowy przyjęcia opłata wpisowa jest refundowana

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem, rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę przyjęcia dziecka do szkoły.

UWAGA: umowa jest oddzielnym dokumentem regulującym zakup usługi edukacyjnej w Akademii Razem.

Po rozpoczęciu nauki szkolnej w ciągu 30 dni istnieje możliwość odstąpienia od umowy tzw Cooling Off period. To czas kiedy dziecko może też potestować naukę w naszej szkole

Termin i czas trwania zajęć

Rok szkolny w Akademii Razem podzielony jest na dwa semestry: I semestr - od września do stycznia; II semestr - od lutego do czerwca zgodnie z terminarzem zajęć w szkołach irlandzkich.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i obejmują 3 jednostki lekcyjne i odbywają w nastepujących miastach:

w Ballincollig - w poniedziałki - w The Carraig Centre, Old Quarter, Ballincollig

w Midleton - w czwartki- w szkole Educate Together, Mill Rd, Broomfield West, Midleton

oraz ONLINE wg oddzielnego harmonogramu w godzinach popołudniowych

i trwają od godz. 16.30 do 18.30
Zapisz dziecko już dziś

Aplikacja do szkoły

Proszę wypełnić i dodać załączniki


  w Ballincolligw Midleton

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)/ Your child name (Required)

  Data urodzenia dziecka (wymagane) / Your child date of birth (Required)

  Imię i nazwisko drugie opiekuna/rodzica / Second Parent/Guardian Details (if known)

  Numer telefonu drugiego opiekuna / Second Parent/Guardian Phone No

  Emergency Contact /Kontakt w razie wypadku - imię i nazwisko

  Numer telefonu kontaktowy / Emergency Contact Phone No

  Sytuacja zdrowotna dziecka. Prosze wpisać : alergię, przewlekłe choroby.
  Child Medical Information Please list any of the following:
  Current medications, Medication allergies, Food allergies, Chronic health concerns.

  What are the languages spoken at home? W jakim języku rozmawia się w domu?

  Do you think your child's language development is proceeding well? Czy uważasz, że język Twojego dziecka rozwija się prawidłowo?

  Proszę załączyć kopie aktu urodzenia dziecka (scan, zdjęcie) (wymagane tylko dla nowych uczniów) / Please acttach copy of Child's Birth Certificate ( photo, scan)- uwaga limit wielkości pliku wynosi 5 MB

  Proszę załączyć scan lub zdjęcie świadectwo z innej polskiej szkoły, jeśli dziecko chodziło do polskiej szkoły ( nie jest wymagane) /Have your child attended any Polish school before? If so please attach a final report from Polish school

  Jeśi dziecko wymaga specjalistycznej opieki, posiada niepełnosprawność proszę załączyć list od lekarza GP/specjalisty/psychologa potwierdzający, że dziecko może samodzielnie uczestniczyć w zajęciach polskiej szkoły / If your child has any special needs or disability please forward a letter from your child's GP/consultant/psychologist confirming there is no obstacles to take part in Polish classes

  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły do 21 dni od złożenia kompletu dokumentów i dokonaniu opłaty rejestracyjno-administracyjnej. Opłata jest nierefundowalna, a obejmuje czynności związane z zapisem dziecka do szkoły. Informację o decyzji przyjęcia rodzice/opiekunowie prawni otrzymują drogą mailową. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem, rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę przyjęcia dziecka do szkoły. Umowa jest dokumentem regulującym zakup usługi edukacyjnej w Akademii Razem. Po rozpoczęciu nauki szkolnej w ciągu 30 dni istnieje możliwość odstąpienia od umowy tzw Cooling Off period.

  Notes: Please note this is an application form only and it is not guaranteed your child will be enrolled to our school.
  If a place is granted we will send you an e-mail with agreement form to be signed.
  Administration fee is €50 for each child. Administration fee is non-refundable.

  Proszę dokonać opłaty administracyjno-wpisowej €50 za każde dziecko PayPalem lub systemem STRIPE. Za pośrednictwem serwisu Paypal możesz również zapłacić kartą kredytową. Nie musisz miec konta na PayPal. Po kliknięciu SEND proszę poczekać od 3 do 5 sekund, a nastąpi przekierowanie na stronę serwisu płatności PayPal lub Stripe. Kopia tej aplikacji zostanie automatycznie przesłana na email podany przez Ciebie. Sprawdź przy tym również skrzynkę SPAM.

  [mc4wp_checkbox]