Zapraszamy do naszej szkoły Akademii Razem.

Akademia Razem ma charakter szkoły społecznej. Szkoły społeczne to szkoły najczęściej tworzone przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, fundacje, prowadzące działalność non-profit, w tym przypadku przez organizację Centrum Together-Razem.

Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski.

Czesne w nauczaniu stacjonarnym wynosi tylko €51 na jedno dziecko lub €76 na dwójkę dzieci miesięcznie.

Czesne w nauczaniu ONLINE wynosi tylko €41 na jedno dziecko lub €66 na dwójkę dzieci miesięcznie.

ZASADY PRZYJĘĆ (wyciąg z Regulaminu Szkoły)

Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem jest złożenie:

1. wniosku rejestracyjnego o przyjęcie do Szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami,

DO POBRANIA OBOK - CZERWONY PRZYCISK

Uwaga: Prosimy otworzyć ten formularz w programie do czytania formatu PDF - jeśli nie masz programu to ściagnij i zainstaluj darmowy stąd https://get.adobe.com/reader/ Następnie wypełnij ten formularz w programie PDF i przed zamknięciem ZAPISZ: File --> Save as -->nadać nazwę najlepiej imię i nazwisko ucznia ----> klik SAVE i wysłać do nas na adres info@together-razem.org

2. opłaty administracyjno-rejestracyjnej w wysokości €50 za każde dziecko. Opłata ta gwarantuje dziecku miejsce w szkole i obejmuje czynności związane z przyjęciem do szkoły (obsługa administracyjna, testy kompetencyjne, przygotowanie dokumentacji). Opłata jest stałą coroczną opłatą przy rejestracji dziecka do szkoły i jest bezzwrotna. W przypadku kontynuacji nauki przez dziecko w Akademii Razem, opłata rejestracyjna na kolejny rok wynosi €25 za każde dziecko.

Do wniosku rejestracyjnego o przyjęcie do szkoły należy dołączyć następujące dokumenty:

1. odpis aktu urodzenia dziecka, WYMAGANE dla nowych uczniów

2. w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas 2-6: kopię świadectwa ostatniej ukończonej klasy/szkoły w Polsce (lub w szkole polonijnej), ( dla nowych uczniów)

3. w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/zdrowotnymi, opinię specjalisty/lekarza prowadzącego GP /poradni psychologiczno-pedagogicznej, WYMAGANE dla nowych uczniów

4. potwierdzenie wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości €50 za każde dziecko ( lub €25 w przypadku kontynuacji nauki w naszej szkole)

Opłatę należy uregulować na rachunek Centrum Together-Razem wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego ucznia.

DANE BANKOWE: Together-Razem Centre AIB Bank , 66 South Mall, Cork, Ireland Sort Code 93-63-83 Acc No: 46461002 Numer IBAN IE10AIBK93638346461002 BIC AIBKIE2DXXX

Wniosek o przyjęcie można złożyć na trzy sposoby:

1.drogą emailową na email razemacademy@together-razem.org przesyłając wypełniony wniosek lub

2.używając formularza online poniżej lub

3. zgłaszając się osobiście z kompletem dokumentów i wypełnionym wnioskiem w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork

Przyjęcie ucznia do szkoły

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w przeciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów i dokonaniu opłaty rejestracyjno-administracyjnej.

Informację o decyzji przyjęcia rodzice/opiekunowie prawni otrzymują drogą mailową.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem, rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę przyjęcia dziecka do szkoły.

Umowa jest dokumentem regulującym zakup usługi edukacyjnej w Akademii Razem.

Po rozpoczęciu nauki szkolnej w ciągu 30 dni istnieje możliwość odstąpienia od umowy tzw Cooling Off period

Termin i czas trwania zajęć

Rok szkolny w Akademii Razem podzielony jest na dwa semestry: I semestr - od września do stycznia; II semestr - od lutego do czerwca zgodnie z terminarzem zajęć w szkołach irlandzkich.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i obejmują 3 jednostki lekcyjne - i kiedy jest to możliwe z powodu COVID-19 to w nastepujących miastach:

w Ballincollig - w poniedziałki

w Midleton - w czwartki

oraz w chwili obecnej TYLKO ONLINE

i trwają od godz. 16.30 do 18.30

Zapisz dziecko już dziś

Formularz Rejestracji do szkoły

Zapisy trwają cały rok.

  Wniosek o przyjęcie dziecka do społecznej szkoły polonijnej Akademii Razem przy Together-Razem w Cork.

  Do Dyrektora
  Akademii Razem przy
  Centrum Together-Razem w Cork


  w Ballincolligw MidletonONLINE


  Do wniosku dołączam:  Proszę zapłacić opłatę wpisowo-administracyjną €50 za każde dziecko, lub €25 w przypadku kontynuacji nauki dziecka od ubiegłego roku szkolnego w Akademii Razem.
  UWAGA po akceptacji proszę chwilę dłużej poczekać zanim nastąpi przekierowanie do serwisu płatności Paypal i wybrać odpowiednią kwotę i dokonać opłaty.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  English