Jak znaleźć nasze szkoły

Główne biuro i sekretariat Akademii Razem znajduje się w siedzibie Centrum Together-Razem

Adres:

Together-Razem Centre, Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork

 

Akademia Razem w Ballincollig

Adres:

Carraig Centre, Old Quarter, Ballincollig P31 PV20

 

Akademia Razem w Midleton

Adres:

Educate Together NS Mill Rd, Broomfield West Midleton Co. Cork

 

Informujemy, że nasza szkoła Akademia Razem w Midleton otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 20201. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Irlandii
Kwota dotacji: 14 575 PLN Całkowita wartość zadania publicznego: 227 052,95 PLN
Zadanie publiczne ”Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Irlandii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.