trudności w poruszaniu siędepresjajestem niesłysząca/ynie dowidzęnie mam nikogo bliskiego


    zrobienie zakupówrozmowa telefoniczna z wolontariuszem