2015-01-02

Projekt Poradni Prawno-Socjalnej zakończony ale działamy nadal

Uprzejmie informujemy, iż projekt Poradnia Prawno-Socjalna oraz Punkt Interwencji Kryzysowej został formalnie zakończony z dniem 31 grudnia 2014.