fbpx

2015-09-20

Mediacje rodzinne i małżeńskie

Małżeństwo z uwagi na zachodzące zmiany każdego z partnerów związane min. ze zmianami na gruncie zawodowym, chorobą, zdradą, urodzeniem dziecka oraz pełnieniem nowych ról w małżeństwie i rodzinie, nieradzeniem sobie z problemami rodzinnymi, wychowawczymi czy emocjonalnymi wynikającymi z licznych obciążeń […]
2015-09-20

Poradnictwo rodzinne

Małżeństwo z uwagi na zachodzące zmiany każdego z partnerów związane min. ze zmianami na gruncie zawodowym, chorobą, zdradą, urodzeniem dziecka oraz pełnieniem nowych ról w małżeństwie i rodzinie, nieradzeniem sobie z problemami rodzinnymi, wychowawczymi czy emocjonalnymi wynikającymi z licznych obciążeń […]
2015-09-20

Darczyńca Roku 2014, 2015

W tych latach nikt nie został wyróżniony
2015-09-20

Broszura 2014

Aktualna broszura stanowiąca również materła promocyjny organizacji do pobrania poniżej.
2015-09-20

Raport za rok 2014

Raport roczny z działalności Centrum Together-Razem w języku angielskim zatwierdzony podczas dorocznego zgromadzenia wszystkich członków w roku 2015 – AGM 2015. 
2015-09-20

Audyt za rok 2014

Prezentujemy aktualny audyt za rok 2014 wskazujący, iz wszystkie działania finansowe organizacji Centrum Together-Razem  zostały sprawdzone przez zewnętrzną firme audytorską i są zgodne z prawem obowiązującym w Irlandii.
2015-09-19

Spotkanie dyrektorów Centrum T-R

W dniu 18 września odbyło się zaplanowane zebranie Board of Directors Together-Razem. Zebranie prowadzone przez Sekretarza organizacji Panią Romanę Mentel dotyczyło  m.in spraw subkomitetów roboczych, procedur związanych z postępem prac przy governance code, bieżących programów, finansów organizacji oraz przyszłych obszarów […]
2015-09-18

“Know your neighbour” action

As a part "Know your neighbour" action Together-Razem Centre organised coffee morning  with loads of cakes and Polish pastry. Visitors had a chance to learn few Polish phrases get to know Together-Razem volunteers and receive more details about Centre's services. […]
2015-09-18

Coffee morning w Together-Razem

W dniu 7 września odbył się Coffee Morning połączony z ogólnorilandzką akcją "Poznaj swojego sąsiada". Centrum było otwrate dla wszystkich sąsiadów z ulicy George's Quay i gości, któzy przyszli wypić kawę i porozmawiać o tym co słychać w Together-Razem, jak […]