fbpx

2015-09-20

Raport za rok 2014

Raport roczny z działalności Centrum Together-Razem w języku angielskim zatwierdzony podczas dorocznego zgromadzenia wszystkich członków w roku 2015 – AGM 2015. 
2015-09-20

Audyt za rok 2014

Prezentujemy aktualny audyt za rok 2014 wskazujący, iz wszystkie działania finansowe organizacji Centrum Together-Razem  zostały sprawdzone przez zewnętrzną firme audytorską i są zgodne z prawem obowiązującym w Irlandii.
2015-09-19

Spotkanie dyrektorów Centrum T-R

W dniu 18 września odbyło się zaplanowane zebranie Board of Directors Together-Razem. Zebranie prowadzone przez Sekretarza organizacji Panią Romanę Mentel dotyczyło  m.in spraw subkomitetów roboczych, procedur związanych z postępem prac przy governance code, bieżących programów, finansów organizacji oraz przyszłych obszarów […]
2015-09-18

“Know your neighbour” action

As a part "Know your neighbour" action Together-Razem Centre organised coffee morning  with loads of cakes and Polish pastry. Visitors had a chance to learn few Polish phrases get to know Together-Razem volunteers and receive more details about Centre's services. […]
2015-09-18

Coffee morning w Together-Razem

W dniu 7 września odbył się Coffee Morning połączony z ogólnorilandzką akcją "Poznaj swojego sąsiada". Centrum było otwrate dla wszystkich sąsiadów z ulicy George's Quay i gości, któzy przyszli wypić kawę i porozmawiać o tym co słychać w Together-Razem, jak […]
2015-09-18

Listy o wsparcie sektora do TD’s

Centrum Together-Razem jest członkiem sieci organizacji społecznych pożytku publicznego charity i wolontariackich zwanej The Wheel. Od ponad roku przedstawiciele Together-Razem aktywnie angażują się w sprawy zrzeszonych organizacji, korzystają z treningów i konsultacji wewnętrznych. W związku z faktem że nasz sektor […]
2015-09-11

Bilingualism has many benefits for your child

First of all, it helps your child to develop a strong emotional bond with both parents and with other family members, like grandparents for example. It gives your growing child a sense of identity and reconciliation, by transmitting strong roots, […]
2015-09-01

Darmowe sesje psychoterapii wydłużone

Projekt Interwencji Kryzysowej w zakresie psychoterapii wspierany przez National Lottery skończył się z dniem 31 sierpnia 2015. Na dzień dzisiejszy nie udało się przedłużyć dofinansowania tego projektu, decyzje co do przyszlości tego projektu poznamy w miesiącu listopadzie lub grudniu,  mając […]
2015-08-31

O dwujęzyczności i szkole polonijnej w Cork

Pani Patrycja Lentowszczyk-Cichocka kierownik nowej szkoły polonijnej Akademii Razem, która rusza we wrześniu 2015 opowiada o dwujęzyczności na łamach tygodnika Nasz Głos. O tym jak ważna jest nauka języka polskiego i dlaczego warto zachęcać dzieci do nauki w ciepły sposób […]