Pakiet dla mediów

Centrum Together-Razem działa od listopada 2006 roku, jest organizacja typu non-profit. Centrum powstało z myślą o Polakach, którzy mieszkają w Cork lub hrabstwie Cork i którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej, osobistej lub rodzinnej. W ramach swojej działalności przez lata Centrum objęło swoim zasięgiem cała Irlandię i jest jedyną tego typu organizacją, która działa w tak szerokim zakresie wsparcia, edukacji i integracji.

Centrum “Together-Razem” od 2010 roku jest również organizacją o statucie charity CHY 19216 tzn. organizacją pożytku publicznego osiągając tym samym najwyższy poziom rozwoju organizacyjnego w Irlandii.

Działamy w czterech obszarach:

1. Doradztwo i wsparcie

Prowadzimy poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, prowadzimy seminaria i warsztaty informacyjne.

Prowadzimy unikalną platformę konsultacji online dostępną dla wszystkich Polaków w Irlandii i w Polsce www.poradniaonline.org

2. Edukacja

Prowadzimy lekcje języka angielskiego , prowadzimy zespół społecznych szkół polonijnych dla dzieci polskich pod szyldem Akademia Razem w 5 miastach hrabstwa Cork: w Ballincollig, w Cobh, w Cork, w Clonakilty i w Midleton

Prowadzimy programy edukacyjne dla senioróww ramach grupy Aktywni Seniorzy Razem

Ponadto prowdzimy cyklicznie szereg programów poprawiających świadomość obywatelską programy edukacji wyborczej czy poprawy zdrowia psychicznego.

3. Zdrowie psychiczne

Prowadzenie poradni zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic dla osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, uzależnienia, współuzależnienie etc

4. Promowanie integracji

Udział oraz organizowanie różnych programów integracyjnych w partnerstwie z lokalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi organizacjami. o

W ostatnich latach realizowaliśmy szereg działań i projektów takich jak:

- Bezpłatna Poradnia Socjalno-Prawna przy współpracy Ambasady RP w Dublinie - bezpłatne dyżury socjalne dla polskiej społeczności wraz z pomocą irlandzkich prawników. Projekt prowadzony nieprzerwanie od roku 2012

- Festiwal PolskaEire w Cork – festiwal przybliżający kulturę Polski

- Społeczna szkoła polonijna dla dzieci polskich – Akademia Razem – w miastach: Cork, Cobh, Ballincollig, Clonakilty, Midleton

- Lekcje języka angielskiego dla dorosłych

- Grupa Aktywnego Seniora Razem dla seniorów - program wsparcia osób starszych i animacje kulturowe seniorów w Cork

- Poradnia wsparcie psychicznego dla Polaków "Poradnia U-Clinic"

- portal internetowy : www.together-razem.org.

Realizując różnorodne zadania Centrum Together współpracuje z lokalnymi władzami Cork, Cork City Council, Saint Vincent de Paul, HSE, Ambasadą RP w Dublinie, Cork City Partnership, Cork City of Sanctuary oraz wieloma innymi organizacjami irlandzkimi i polonijnymi.

Współpraca ta przebiega na wielu płaszczyznach, jest realizowana poprzez wymianę informacji i doświadczeń, podejmowanie wspólnych zadań i projektów, wzajemne wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz poprzez wspólne dążenie do udoskonalania działań na rzecz wspierania społeczności imigracyjnych z Irlandii.

Centrum Together-Razem jest afiliowane do Public Participation Network lokalnie w Cork oraz jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a także członkiem organizacji zrzeszającej wszystkie organizacje charytatywne w Irlandii "The Wheel".

Statystyki pracy za rok 2019

Sumaryczna liczba osób, które uzyskały wsparcie w Together-Razem to 1165 osób

Liczba interwencji na rzecz klientów korzystających ze wsparcia Together-Razem 1702

Porady socjalne i porady prawne - liczba osób, które skorzystały z serwisu Poradnia Socjalno-Prawna oraz serwisu online www.poradniaonline.org - 316

Liczba osób, które uzyskały wsparcie terapeutyczne w roku 2019 w ramach Poradni U-Clinic -258

Liczba osób, w tym dzieci które skorzystały z kursów języka angielskiego i nauki w zespole szkół polonijnych Akademia Razem -226

Liczba osób, które uczestniczyły w programach dla seniorów w Together-Razem -35

Liczba uczestników miedzynarodowego programu europejskiego "Bez granic" -44

Logo przeźroczyste

logo_transparent
Pobierz logo-kliknij prawy przycisk i zapisz

Logo okrągłe

logo_transparent
Pobierz -kliknij prawy przycisk i zapisz

Social media - cover po Polsku

828x315_A
Pobierz-kliknij prawy przycisk i zapisz

Grafika 1980x1200 po PL

1980x1200_A
Pobierz-kliknij prawy przycisk i zapisz

Media pack in English

Ireland has become an increasingly diverse society with different nationalities shaping its population. Polish people are the largest population of non-Irish nationals in Ireland. According to the 2016 Census the number of Polish nationals living in Ireland reached nearly 122,000.

There are estimated 30,000 Poles living in Cork City and County, amounting to a quarter of the total Polish population living in Ireland. Over the past 15 years Together-Razem has been the primary voice for the Polish community in Cork.

Together-Razem provides a range of social, civic, psychological and counselling services to the Polish community in Cork and has quietly gone about its business working with people in need of their assistance and services. Its brief is wide ranging and its services are in high demand across the city and county.

Together-Razem is a registered charity and wholly dependent on charitable funding.

The Polish Embassy in Ireland recognizes and fully supports Together-Razem’s activity.

OUR VISION: FOR A POLISH & CENTRAL EUROPEAN COMMUNITY IN IRELAND WHICH IS CONFIDENT, HEALTHY AND INTEGRATED

OUR MISSION: TO PROVIDE BROAD RANGE OF SERVICES AND ACTIVITIES THAT SUPPORT AND PROMOTE INTEGRATION & WELLBEING OF THE POLISH AND CENTRAL EUROPEAN COMMUNITY IN CORK

Together-Razem’s four core objectives are:

Ensure Mental Wellbeing through U-Clinic Counselling Services, Active Seniors Group, Workshops for Women

Offer Education: Together-Razem’s aim is to educate adults on their rights and improve their language skills, as well as to support children in adapting to their new culture and environment. Together-Razem provides Social Advice Services, English Courses for adults, Razem Academy – school for Polish children in various locations: Cork, Midleton, Cobh, Ballincollig, Clonakilty, active citizenship programmes and information seminars.

Provide Advice and Advocacy: Together-Razem take action to help people secure their rights, represent their interests and obtain services they need through Legal Clinics, Social Advice & Information Clinic, Advice online- Poradniaonline.org

Encouraging Integration: by organising integration events throughout the year for the Polish & Irish families such as: PolskeEire Festival, National Spring Clean, Cork Women’s Mini Marathon, Bloody Foreigners action, Family events

Since 2011 Together-Razem has used its frontline services to support directly over 13000 people

Logo circle

logo_transparent
Download- click right button and save