Pakiet dla mediów

Centrum Together-Razem działa od listopada 2006 roku, jest organizacja typu non-profit. Centrum powstało z myślą o Polakach, którzy mieszkają w Cork lub hrabstwie Cork i którzy znaleźli się w trudnej sytuacji zawodowej, osobistej lub rodzinnej. W ramach swojej działalności przez lata Centrum objęło swoim zasięgiem cała Irlandię i jest jedyną tego typu organizacją, która działa w tak szerokim zakresie wsparcia, edukacji i integracji.

Centrum “Together-Razem” od 2010 roku jest również organizacją o statucie charity CHY 19216 tzn. organizacją pożytku publicznego osiągając tym samym najwyższy poziom rozwoju organizacyjnego w Irlandii.

 

Od roku 2018 Together-Razem wspiera również innych migrantów z Europy Wschodniej, a od lutego 2022 przybywających z Ukrainy uchodźców.

Działamy w obszarach:

1. Doradztwo i wsparcie

Prowadzimy poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, prowadzimy seminaria i warsztaty informacyjne.

Prowadzimy unikalną platformę konsultacji online dostępną dla wszystkich Polaków w Irlandii

2. Edukacja

Prowadzimy lekcje języka angielskiego , prowadzimy zespół społecznych szkół polonijnych dla dzieci polskich pod szyldem Akademia Razem w  miastach hrabstwa Cork: w Ballincollig i w Midleton oraz nowatorski projekt szkoły online  www.polskaszkolaonline.ie 

Prowadzimy programy edukacyjne dla senioróww ramach grupy Aktywni Seniorzy Razem

Ponadto prowdzimy cyklicznie szereg programów poprawiających świadomość obywatelską programy edukacji wyborczej czy poprawy zdrowia psychicznego.

3. Zdrowie psychiczne

Prowadzimy poradnię zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic dla osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, uzależnienia, współuzależnienie etc

4. Promowanie integracji

Udział oraz organizowanie różnych programów integracyjnych w partnerstwie z lokalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi organizacjami. o

 

Realizując różnorodne zadania Centrum Together współpracuje z lokalnymi władzami Cork, Cork City Council, Saint Vincent de Paul, HSE, Ambasadą RP w Dublinie, Cork City Partnership, Cork City of Sanctuary oraz wieloma innymi organizacjami irlandzkimi i polonijnymi.

Współpraca ta przebiega na wielu płaszczyznach, jest realizowana poprzez wymianę informacji i doświadczeń, podejmowanie wspólnych zadań i projektów, wzajemne wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz poprzez wspólne dążenie do udoskonalania działań na rzecz wspierania społeczności imigracyjnych z Irlandii.

Centrum Together-Razem jest afiliowane do Public Participation Network lokalnie w Cork oraz jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a także członkiem organizacji zrzeszającej wszystkie organizacje charytatywne w Irlandii "The Wheel".

Logo przeźroczyste

logo_FB
Pobierz logo-kliknij prawy przycisk i zapisz

Pakiet medialny po ANG

our impact
Pobierz pakiet -kliknij prawy przycisk i zapisz

Media pack in English

Professional media kit 2022

manual
Download - click right button and save