Wypełnij ten formularz dla każdego dziecka oddzielnie

To jest aplikacja o miejsce w Akademii Razem. Przygotuj sobie kopie aktu urodzenia + kartę kredytową do opłaty wpisowego


  w Ballincolligw Midleton

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)/ Your child name (Required)

  Data urodzenia dziecka (wymagane) / Your child date of birth (Required)

  Imię i nazwisko drugie opiekuna/rodzica / Second Parent/Guardian Details (if known)

  Numer telefonu drugiego opiekuna / Second Parent/Guardian Phone No

  Emergency Contact /Kontakt w razie wypadku - imię i nazwisko

  Numer telefonu kontaktowy / Emergency Contact Phone No

  Sytuacja zdrowotna dziecka. Prosze wpisać : alergię, przewlekłe choroby.
  Child Medical Information Please list any of the following:
  Current medications, Medication allergies, Food allergies, Chronic health concerns.

  What are the languages spoken at home? W jakim języku rozmawia się w domu?

  Do you think your child's language development is proceeding well? Czy uważasz, że język Twojego dziecka rozwija się prawidłowo?

  Proszę załączyć kopie aktu urodzenia dziecka (scan, zdjęcie) (wymagane tylko dla nowych uczniów) / Please acttach copy of Child's Birth Certificate ( photo, scan)- uwaga limit wielkości pliku wynosi 5 MB

  Proszę załączyć scan lub zdjęcie świadectwo z innej polskiej szkoły, jeśli dziecko chodziło do polskiej szkoły ( nie jest wymagane) /Have your child attended any Polish school before? If so please attach a final report from Polish school

  Jeśi dziecko wymaga specjalistycznej opieki, posiada niepełnosprawność proszę załączyć list od lekarza GP/specjalisty/psychologa potwierdzający, że dziecko może samodzielnie uczestniczyć w zajęciach polskiej szkoły / If your child has any special needs or disability please forward a letter from your child's GP/consultant/psychologist confirming there is no obstacles to take part in Polish classes

  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły do 21 dni od złożenia kompletu dokumentów i dokonaniu opłaty rejestracyjno-administracyjnej. Opłata jest nierefundowalna, a obejmuje czynności związane z zapisem dziecka do szkoły. Informację o decyzji przyjęcia rodzice/opiekunowie prawni otrzymują drogą mailową. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem, rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę przyjęcia dziecka do szkoły. Umowa jest dokumentem regulującym zakup usługi edukacyjnej w Akademii Razem. Po rozpoczęciu nauki szkolnej w ciągu 30 dni istnieje możliwość odstąpienia od umowy tzw Cooling Off period.

  Notes: Please note this is an application form only and it is not guaranteed your child will be enrolled to our school.
  If a place is granted we will send you an e-mail with agreement form to be signed.
  Administration fee is €50 for each child. Administration fee is non-refundable.

  Proszę dokonać opłaty administracyjno-wpisowej €50 za każde dziecko PayPalem lub systemem STRIPE. Za pośrednictwem serwisu Paypal możesz również zapłacić kartą kredytową. Nie musisz miec konta na PayPal. Po kliknięciu SEND proszę poczekać od 3 do 5 sekund, a nastąpi przekierowanie na stronę serwisu płatności PayPal lub Stripe. Kopia tej aplikacji zostanie automatycznie przesłana na email podany przez Ciebie. Sprawdź przy tym również skrzynkę SPAM.

  [mc4wp_checkbox]