Schemat organizacyjny Together-Razem

Centrum Together-Razem jest organizacją pożytku publicznego typu charity zarejestrowną w instytucji państwowej regulującej wszystkie tego typu organizacje: Charity Regulator pod numerem 20075125, dodatkowo posiadającą zwolnienie z podatku dla organizacji charity dla organizacji typu not-for-profit w Urzędzie Skarbowym i zarejestrowaną pod numerem CHY19216

Together-Razem prowadzi swoją misję opierając się o najwyższe standardy wyznaczone przez dokument Governance Code w Irlandii, a podpisanym przez wszystkich członków Rady Dyrektorów. Akceptacja wysokich standardów kontroli oznacza, iż prowadzimy wewnętrze audytowanie i kontrolowanie dokonywane przez Subkomitet ds Audytu oraz poddawani jesteśmy kontrolom ze strony Charities Regulator, Urzędu Podatkowego oraz samych grantodawców.

Co roku przedstawiamy nasze wszystkie wydatki i przychody zewnętrznej firmie ksiegowej,aby przygotowany został profesjonalny audyt naszych kont - robimy to dla transparencji, dla naszych klientów, grantodawców i zapewnienia wszystkich, że jesteśmy solidną organizacją. Pełnego audytu dokonuje irlandzka firma księgowa CRESCO z Cork.

Każdy cent wpływający do Together-Razem jest opisany i wydany zgodnie z misja organizacji.

Centrum Together-Razem by istnieć i prowadzić swoje programy potrzebuje środków finansowych z zewnątrz, więc organizujemy zbiórki publiczne, imprezy fundraisingowe i prowadzimy odpłatne usługi dostępne dla każdego tzw affordable services. Wszystkie organizacje o statusie Charity w Irlandii zgodnie z prawem moga sprzedawać swoje towary i uslugi, a dochody przeznaczać na realizacje swoich misji i zadań statutowych – o czym mówi Section 208 Taxes Consolidation Act 1997.