Rada Nadzorcza lub Zarząd w Irlandii znana bardziej jako Board of Directors jest ciałem składającym się z wybranych przez członków osób posiadających doświadczenie i expertyzę w swoich dziedzinach, a jej celem jest zarządzanie organizacją zgodnie z przepisami prawa dla Companies Limited by Guarantee w Irlandii poprzez nadzorowanie i kontrolowanie organizacji aby działała skutecznie i efektywnie.

The Companies Act 2014

Joseph Joyce

Chairperson


Joe jest expertem od spraw biznesowych z wieloletnim doświadczeniem na rynkach światowych. Jest silnym zwolennikiem współpracy, cyfryzacji, innowacji i zrównoważonego rozwoju. W Together-Razem jego rola skupią się na finansach i strategii organizacyjnej i zasiada w subkomitetach ds finansów i audytu oraz w subkomitecie programowym.

Brendan Dempsey

Dyrektor


Vice-Prezydent Regionalny organizacji Saint Vincent de Paul. Jest on również założycielem i dyrektorem sieci Banków Żywności Board Bia. Z Together-Razem związany od roku 2005, kiedy jako pierwszy zauważył problem bezdomności wśród Polaków i dotarł do polskiej społeczności z prośbą by pomagać swoim. Z Brendana inicjatywy główne biuro Saint Vincent de Paul na ulicy Tuckey było do dyspozycji wolontariuszy Together-Razem w każdą środę, co zapoczątkowało wspieranie Polaków na wiekszą skalę. Brendan od lat wspiera rodziny znajdujące się w ubóstwie, pomaga im żywnościowo i jest bardzo znany w całym Cork jako człowiek otwartego serca.

Vourneen O'Mahony

Dyrektor


Vourneen jest absolwentem University College Cork i posiada szerokie doświadczenie w pracy jako pracownik socjalny i terapeuta uzależnień, opiekun społeczny, kierownik projektu, dyrektor centrum rodziny czy nauczyciel akademicki. Przez wiele lat zasiadała w zarządach różnych organizacji trzeciego sektora między innymi Cork City Partnership, Togher Link Up i innych. Z Together-Razem związana jest od roku 2018. Vourneen zasiada w subkomitecie ds zarządzania

Sylwia Adamska

Dyrektor


Sylwia jest z wykształcenia historykiem; ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. W Irlandii uzyskała Higher Diploma w zarządzaniu zasobami ludzkimi na UCC. Sylwia ma szerokie doswiadczenie w pracy w sektorze społecznym w Irlandii. W Irlandii zajmuje sie promowaniem praw społecznych i obywatelskich wśród mieszkańców lokalnych społeczności. Prywatnie mieszka w West Cork, udziela sie jako wolontariusz w Together Razem w programie poradnictwa oraz w Czerwonym Krzyżu. Sylwia zasiada w dwóch subkomitetach: programowym oraz zarządzania interesariuszami

Cormac Nagle

Dyrektor


Cormac z zawodu jest wykwalifikowanym księgowym ACCA i specjalistą ds finansów z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zyskał doświadczenie w szerokim zakresie segmentów biznesowych, w tym; bankowość, farmacja w sektorze produkcji, logistyki i usług (EMS), w którym przez ostatnie 15 lat zajmował kilka wyższych stanowisk. W Together-Razem zasiada w subkomtecie finasów i audytu wewnętrznego, gdzie nadzoruje sprawy finansowe organizacji.
linkedin.com/in/cormac-nagle-2a0873184

Joanna Kossykowska

Dyrektor


Joanna posiada tytuł magistra w dziedzinie biznesu międzynarodowego oraz tytuł licencjata w dziedzinie biznesu i zarządzania na TU Dublin. Obecnie pisze pracę doktorską na temat doświadczeń zyciowych dwóch pokoleń polskich emigrantów w Irlandii. Ma doświadczenie we współpracy z ludźmi z różnych krajów. Jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Rady Rodziców, Rady Duszpasterskiej, Komitecie Czyste Miasto oraz Koordynatorem Wolontariuszy w Together-Razem. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Dublinie i mieszka w Dublinie Północnym.

John Tyler

Dyrektor i Sekretarz


John pracował jako dyrektor finansowy w wielu sektorach w tym w produkcji, supply chain, dystrybucji luksusowych marek. Posiada obszerne doświadczenie w międzynarodowym środowisku pracy i doskonałe manadżerskie umiejętności. John objął funkcję dyrektora oraz sekretarza Together-Razem i zasiada w subkomitecie ds audytu i finansów.
linkedin.com/in/john-tyler-fcca/