Agnieszka Woźniak

Administrator

Nauczyciel języka angielskiego oraz tłumacz

021 4395588


Z wyksztalcenia nauczyciel języka angielskiego, zdobyła tytuł magistra na University College Cork studiując językoznawstwo (Applied Linguistics) oraz przeprowadzając badania na temat wpływu poziomu znajomości języka obcego rodziców na łatwość przyswajania tegoż języka przez dzieci. Pracowała jako tłumacz freelancer. W Together-Razem pracuje w biurze, gdzie zajmuje się administracją, dodatkowo udziela porad socjalnych i wykorzystuje swoje wyksztłacenie ucząc angielskiego. Główne jej zainteresowania oscyluja w kręgu językoznawstwa, socjolingwistyki, szeroko pojetej sztuki oraz sportu. Od lat zapalona rowerzystka, członek Cork County Cycling Club.
Uwielbiam spotykać ciekawych ludzi

Ewa Ikwanty

Pracownik projektowy

Doradca socjalny, Koordynator grupy seniorskiej

021 4395588


Urodziła się i wychowała w Lublinie, w Irlandii mieszka od prawie dwunastu lat. Ukończyła Kierunek Socjologia Organizacji i Zarządzania w stopniu licencjata w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Psychology and Society Science FETAC 5 w Cork College of Commerce W Together-Razem od stycznia 2016 w roku 2017 wyróżniona tytułem Wybitny Polak w Irlandii
Lubię pomagać ludziom

Wojciech Białek

CEO

Pracownik socjalny, terapeuta uzależnień

021 4395588


Magister socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, doświadczony pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi przez CORU w Irlandii z certyfikatem SW005858. W roku 2012-2013 ukończył szkolenie certyfikowane w zakresie psychoterapii uzależnień w Instytucie Błękitnego Krzyża, zaś w 2014 zdobył w Irlandii w HSE Arbour House dyplom terapeuty uzależnień, i posiada akredytacje irlandzkiego Addiction Counsellors of Ireland. Zarządza organizacją na mocy nominacji Zarządu oraz prowadzi terapię w Poradni U-Clinic przy Centrum Together-Razem.
Przyjaciel ludzi

Franciszek Tomasik

Asystent Administrator

stażysta TUS

021 4395588


Organizator Biesiad Śląskich, od lat aktywnie działa na rzecz Polaków i integracji Polonii w Cork. W Together-Razem w ramach stażu asystuje w administracji ze szczególnym uwzględnieniem Akademii Razem
Organizuje Biesiady Śląskie