Raporty roczne

Statystyki za rok 2017

1040

Sumaryczna liczba osób, które uzyskały wsparcie w roku 2017