fbpx

Raporty organizacji

Statystyki za rok 2018

Liczby w 2018

1088

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w 2018


Sumaryczna liczba osób, które uzyskały wsparcie w roku 2018

Interwencje w roku 2018

1710

Liczba interwencji na rzecz klientów korzystających ze wsparcia Together-Razem


Za interwencję uznać należy każdą czynność wykonaną na rzecz klienta m.in.: poradę, sesje terapeutyczną, telefon wykonany w imieniu klienta czy napisane pismo albo wniosek.

Ostatni aktualny raport roczny

 

Ostatni raport roczny

Opublikowany raport z działalności Together-Razem Annual Report
Pobierz raport
 

Kto nas wspierał w roku 2018

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Dofinansowanie do działalności statutowej: Projekty: Poradnia Socjalna oraz Poradnia Online, a także wsparcie dla grupy seniorskiej otrzymały dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.
HSE
Wsparcie projektu Poradnia U-Clinic w zakresie dostarczania terapii uzależnień dla osób bezdomnych przebywających w hostelach w Cork
Ambasada RP w Dublinie
„Wsparcie dla rodzin migrantów zarobkowych – Poradnia Prawno-Socjalna” oraz wsparcie działalności szkół polonijnych - projekty były współfinansowane w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Cork City Council
Wsparcie w formie małych grantów- Small Grants Scheme
Cork County Council
Communty Enhancement Programme - wsparcie programowe
Unia Europejska "Edukacja Wiedza Rozwój"
Grant na realizacje projektu "Bez granic" w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą
Community Foundation for Ireland
Grant na realizacje projektu "Doinformowany Senior" i wydawnictwo poradnika
National Lottery
Mały grant na rozwój serwisów terapii