Statystyki za rok 2020

Pełny raport ukaże się po Walnym Zgromadzeniu

Liczby w 2020

855

Sumaryczna liczba osób, które uzyskały wsparcie w roku 2020

Interwencje w roku 2020

1125

Interwencje tzn. policzalne czynności wykonane na rzecz klienta (np. porada, sesja terapeutyczną, telefon, pismo, wniosek)

Ostatni aktualny raport roczny

 
2019sasasas

Ostatni raport roczny 2019

Raport z działalności Together-Razem za rok 2019 Annual Report
Pobierz raport
 

Raport za rok 2018

 
raportroczny2018

Raport roczny 2018

Opublikowany raport z działalności Together-Razem za rok 2018 Annual Report
Pobierz raport
 

Raport za rok 2017

 
raportroczny2017

Raport roczny 2017

Opublikowany raport z działalności Together-Razem w roku 2017 Annual Report
Pobierz raport
 

Raport za rok 2016

 
raporroczny2016

Raport roczny 2016

Opublikowany raport z działalności Together-Razem w roku 2016 Annual Report
Pobierz raport
 

Raport za rok 2015

 
raportroczny2015

Raport roczny 2015

Opublikowany raport z działalności Together-Razem w roku 2015 Annual Report
Pobierz raport
 

Kto nas wspierał w roku 2020

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Dofinansowanie na wsparcie struktur i działalności statutowej oraz wydanie kwartalnika "PoPolsku" Projekty są współfinansowane przez SWP ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
ReThink Ireland
Grant na rozwój serwisów
HSE
Wsparcie projektu Poradnia U-Clinic do marca 2020 w zakresie dostarczania terapii uzależnień dla osób bezdomnych przebywających w hostelach w Cork
Ambasada RP w Dublinie
„Wsparcie dla rodzin migrantów zarobkowych oraz wsparcie działalności szkół polonijnych - projekty były współfinansowane w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Cork City Council
Wsparcie w formie małych grantów.
Community Foundation for Ireland
Granty na realizację projektów Aktywni Seniorzy Razem oraz terapii COVID-19
Pobal
Wsparcie finansowe dla organizacji dotkniętych kryzysem COVID-19