fbpx

Raporty organizacji

Statystyki za rok 2019

Liczby w 2019

1165

Liczba osób, które uzyskały wsparcie w 2019


Sumaryczna liczba osób, które uzyskały wsparcie w roku 2019

Interwencje w roku 2019

1702

Liczba interwencji na rzecz klientów korzystających ze wsparcia Together-Razem


Za interwencję uznać należy każdą czynność wykonaną na rzecz klienta m.in.: poradę, sesje terapeutyczną, telefon wykonany w imieniu klienta czy napisane pismo albo wniosek.

Ostatni aktualny raport roczny

 
raportroczny2018

Ostatni raport roczny 2018

Raport z działalności Together-Razem za rok 2018 Annual Report
Pobierz raport
 

Raport za rok 2017

 
raportroczny2017

Raport roczny 2017

Opublikowany raport z działalności Together-Razem w roku 2017 Annual Report
Pobierz raport
 

Raport za rok 2016

 
raporroczny2016

Raport roczny 2016

Opublikowany raport z działalności Together-Razem w roku 2016 Annual Report
Pobierz raport
 

Raport za rok 2015

 
raportroczny2015

Raport roczny 2015

Opublikowany raport z działalności Together-Razem w roku 2015 Annual Report
Pobierz raport
 

Kto nas wspierał w roku 2019

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Dofinansowanie na wsparcie struktur i działalności statutowej oraz wydanie kwartalnika "PoPolsku" Projekty są współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
HSE
Wsparcie projektu Poradnia U-Clinic w zakresie dostarczania terapii uzależnień dla osób bezdomnych przebywających w hostelach w Cork
Ambasada RP w Dublinie
„Wsparcie dla rodzin migrantów zarobkowych – Poradnia Prawno-Socjalna” oraz wsparcie działalności szkół polonijnych - projekty były współfinansowane w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Cork City Council
Wsparcie w formie małych grantów.
Cork City Council
Communty Enhancement Programme - wsparcie programowe
Unia Europejska "Edukacja Wiedza Rozwój"
Grant na realizacje projektu "Bez granic 2.0" w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą
Community Foundation for Ireland
Grant na realizację projektu "#SeniorzySurfuja"
National Lottery HSE
Mały grant na rozwój grupowych serwisów terapeutycznych