parallax background

Centrum Together-Razem

Jedyny taki HUB dla polskiej społeczności w Irlandii
Działamy od 2006 roku.

Nasza Misja

Naszą misją jest prowadzenie serwisów mających za zadanie poprawę warunków życia Polaków i Europejczyków z Europy Centralnej i Wschodniej w Irlandii

Cele naszej misji realizujemy poprzez następujące zadania dostępne w JEDNYM miejscu

Udzielanie informacji dotyczących szeroko pojmowanej pomocy społecznej w Irlandii, tj. rodzajów zasiłków, regulacji prawnych, przepisów itp.,.

Działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Poradnictwo socjalne.

Organizowanie lekcji języka angielskiego.

Działalność Poradni terapii U-Clinic

Opracowywanie programów rozwiązywania problemów społecznych występujących wśród lokalnych społeczności w Cork.

Szkolenie wolontariuszy w zakresie działań podejmowanych przez Centrum.

Współdziałanie w zakresie zadań statutowych z organami samorządowymi miasta Cork, właściwymi organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Organizowanie warsztatów, treningów, konferencji i spotkań.

Sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań.

Prowadzenie autorskich projektów realizowanych w ramach Centrum.

 

 


Działamy w czterech obszarach:

1. Doradztwo i wsparcie

Prowadzimy poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, prowadzimy seminaria informacyjne.

Od 2014 prowadzimy unikalną platformę konsultacji online dostępną dla wszystkich Polaków w Irlandii PoradniaOnline

2. Edukacja

Prowadzimy lekcje języka angielskiego na dwóch poziomach, prowadzimy kilka szkół polonijnych dla dzieci polskich pod szyldem Akademia Razem w wielu miastach hrabstwa Cork

Prowadzimy programy edukacyjne dla seniorów 

Ponadto prowadzimy szereg programów poprawiajacych świadomość obywatelską programy edukacji wyborczej czy poprawy zdrowia psychicznego.

3. Zdrowie psychiczne

Prowadzenie poradni zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic dla osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, uzależnienia, współuzależnienie etc

4. Promowanie integracji

Udział i organizowanie różnych programów integracyjnych

16456

Liczba osób

Liczba zarejestrowanych osób, które skorzystały z serwisów od roku 2012

24763

Liczba interwencji

Liczba kontaktów i interwencji wykonanych z klientami od roku 2012

Działamy profesjonalnie

Jesteśmy zarejestrowani w Company Registration Office jako CLG No: 517942

Jesteśmy zarejestrowani w pełni zarejestrowną organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru Charities Regulator pod numerem 20075125

Posiadamy wpis w Urzędzie Skarbowym Revenue jako organizacja charytatywna i zezwolenie do przyjmowania darowizn pod numerem CHY19216

Wspiera nas Ambasada RP w Dublinie.

Jesteśmy afiliowani do Public Participation Network w Cork

Jesteśmy organizacją członkowską irlandzkiej The Wheel oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, .

Działamy zgodnie z Governance Code w Irlandii
Video przygotowane w roku 2013 przedstawiające działalność Centrum Together-Razem z czasów lokalizacji przy George's Quay w Cork
Informujemy, że Together-Razem otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii
Kwota dotacji: 23 000 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 350 524,00 PLN
Zadanie publiczne pn. „Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z utrzymaniem i bieżącą działalnością organizacji polonijnych, działających na terenie Irlandii i Wielkiej Brytanii.