Centrum Together-Razem

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego w Irlandii typu charity
Działamy od 2006 roku.

Nasza Misja

Naszą misją jest prowadzenie serwisów mających za zadanie poprawę warunków życia Polaków i Europejczyków z Europy Centralnej i Wschodniej w Cork i szerzej po za Cork

Cele naszej misji realizujemy poprzez następujące zadania:

Udzielanie informacji dotyczących szeroko pojmowanej pomocy społecznej w Irlandii, tj. rodzajów zasiłków, regulacji prawnych, przepisów itp.,.

Pomoc we właściwym doborze, zrozumieniu oraz prawidłowym uzupełnieniu dokumentów niezbędnych w trakcie ubiegania się o różne świadczenia społeczne.

Udostępnianie klientom informatorów dotyczących pomocy socjalnej wydawanych w językach innych niż angielski.

Działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie społeczności imigrantów na świadczenia irlandzkiej pomocy społecznej oraz tworzenie wewnętrznej bazy danych pozwalającej modyfikować i rozwijać zakres działań podejmowanych w ramach Centrum.

Pomocy psychoterapeutyczna oraz poradnictwo prawne i socjalne.

Organizowanie lekcji języka angielskiego.

Działalność Poradni psychoterapii U-Clinic

Opracowywanie programów rozwiązywania problemów społecznych występujących wśród lokalnych społeczności w Cork.

Szkolenie wolontariuszy w zakresie działań podejmowanych przez Centrum.

Współdziałanie w zakresie zadań statutowych z organami samorządowymi miasta Cork, właściwymi organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Organizowanie warsztatów, treningów, konferencji i spotkań.

Sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań.

Prowadzenie autorskich projektów realizowanych w ramach Centrum.

Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.


Działamy w czterech obszarach:

1. Doradztwo i wsparcie

Prowadzimy poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, prowadzimy seminaria informacyjne.

Prowadzimy unikalną platformę konsultacji online dostępną dla wszystkich Polaków w Irlandii i w Polsce www.poradniaonline.org

2. Edukacja

Prowadzimy lekcje języka angielskiego, lekcje polskiego dla obcokrajowców, prowadzimy szkołę polonijną dla dziecki polskich Akademia Razem,

Prowadzimy pogramy edukacyjne dla seniorów

Ponadto prowdzimy szereg programów poprawiajacych świadomość obywatelską programy edukacji wyborczej czy poprawy zdrowia psychicznego.

3. Zdrowie psychiczne

Prowadzenie poradni zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic dla osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, uzależnienia, współuzależnienie etc

4. Promowanie integracji

Udział i organizowanie różnych programów integracyjnych

11055

Liczba osób

Liczba zarejestrowanych osób, które skorzystały z serwisów od roku 2012

14376

Liczba interwencji

Liczba kontaktów i interwencji wykonanych z klientami od roku 2012

Działamy profesjonalnie

Jesteśmy zarejestrowani w Company Registration Office jako CLG No: 517942

Jesteśmy zarejestrowani w pełni zarejestrowną organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru Charities Regulator pod numerem 20075125

Posiadamy wpis w Urzędzie Skarbowy Revenue jako organizacja charytatywna i zezwolenie do przyjmowania darowizn pod numerem CHY19216

Wspiera nas Ambasada RP w Dublinie.

Jesteśmy afiliowani do Public Participation Network w Cork

Jesteśmy organizacją członkowską Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, .

Video przygotowane w roku 2013 przedstawiające działalność Centrum Together-Razem z czasów lokalizacji przy George's Quay w Cork