parallax background

Centrum Together-Razem

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego w Irlandii typu charity
Działamy od 2006 roku.

Nasza Misja

Naszą misją jest prowadzenie serwisów mających za zadanie poprawę warunków życia Polaków i Europejczyków z Europy Centralnej i Wschodniej w Cork i szerzej po za Cork

Cele naszej misji realizujemy poprzez następujące zadania:

Udzielanie informacji dotyczących szeroko pojmowanej pomocy społecznej w Irlandii, tj. rodzajów zasiłków, regulacji prawnych, przepisów itp.,.

Pomoc we właściwym doborze, zrozumieniu oraz prawidłowym uzupełnieniu dokumentów niezbędnych w trakcie ubiegania się o różne świadczenia społeczne.

Udostępnianie klientom informatorów dotyczących pomocy socjalnej wydawanych w językach innych niż angielski.

Działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie społeczności imigrantów na świadczenia irlandzkiej pomocy społecznej oraz tworzenie wewnętrznej bazy danych pozwalającej modyfikować i rozwijać zakres działań podejmowanych w ramach Centrum.

Pomocy psychoterapeutyczna oraz poradnictwo prawne i socjalne.

Organizowanie lekcji języka angielskiego.

Działalność Poradni psychoterapii U-Clinic

Opracowywanie programów rozwiązywania problemów społecznych występujących wśród lokalnych społeczności w Cork.

Szkolenie wolontariuszy w zakresie działań podejmowanych przez Centrum.

Współdziałanie w zakresie zadań statutowych z organami samorządowymi miasta Cork, właściwymi organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Organizowanie warsztatów, treningów, konferencji i spotkań.

Sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań.

Prowadzenie autorskich projektów realizowanych w ramach Centrum.

Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.


Działamy w czterech obszarach:

1. Doradztwo i wsparcie

Prowadzimy poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, prowadzimy seminaria informacyjne.

Prowadzimy unikalną platformę konsultacji online dostępną dla wszystkich Polaków w Irlandii i w Polsce www.poradniaonline.org

2. Edukacja

Prowadzimy lekcje języka angielskiego na dwóch poziomach, prowadzimy zespół szkół polonijnych dla dzieci polskich pod szyldem Akademia Razem w 5 miastach hrabstwa Cork: w Ballincollig, w Cobh, w Cork, w Clonakilty i w Midleton

Prowadzimy programy edukacyjne dla seniorów w ramach grupy Aktywni Seniorzy Razem

Ponadto prowadzimy szereg programów poprawiajacych świadomość obywatelską programy edukacji wyborczej czy poprawy zdrowia psychicznego.

3. Zdrowie psychiczne

Prowadzenie poradni zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic dla osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, uzależnienia, współuzależnienie etc

4. Promowanie integracji

Udział i organizowanie różnych programów integracyjnych

12220

Liczba osób

Liczba zarejestrowanych osób, które skorzystały z serwisów od roku 2012

16078

Liczba interwencji

Liczba kontaktów i interwencji wykonanych z klientami od roku 2012

Działamy profesjonalnie

Jesteśmy zarejestrowani w Company Registration Office jako CLG No: 517942

Jesteśmy zarejestrowani w pełni zarejestrowną organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru Charities Regulator pod numerem 20075125

Posiadamy wpis w Urzędzie Skarbowym Revenue jako organizacja charytatywna i zezwolenie do przyjmowania darowizn pod numerem CHY19216

Wspiera nas Ambasada RP w Dublinie.

Jesteśmy afiliowani do Public Participation Network w Cork

Jesteśmy organizacją członkowską irlandzkiej The Wheel oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, .

Działamy zgodnie z Governance Code w Irlandii
Video przygotowane w roku 2013 przedstawiające działalność Centrum Together-Razem z czasów lokalizacji przy George's Quay w Cork
English