fbpx
Razem na marszu solidarności z Ukrainą
2022-03-16
Akcja Kobieta – Kobiecie
2022-03-26

Około trzech milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia Ukrainy w mniej niż trzy tygodnie, szukając schronienia w krajach sąsiednich i dalej w całej Europie.

Szacuje się, że 90% z nich to kobiety i dzieci.

W Together-Razem jesteśmy zaniepokojeni podatnością kobiet i dziewcząt na przemoc seksualną, kiedy próbują uciec przed wojną.

Niepokoi nas podejrzenie o handel ludźmi z udziałem ukraińskich uchodźców.

Istnieją doniesienia o handlarzach kobietami, które uciekają z Ukrainy oraz najbardziej jeśli chodzi o dzieci, pozbawione rodziców. Pojawiają się informację o pospiesznych ewakuacjach z sierocińców na Ukrianie i na wywożeniu dzieci do nieokreślonych miejsc w różnych miejsach Europy.

Nie ma danych dotyczacych liczby uciekających dzieci oraz gdzie przebywają jest obecnie po pospiesznej ewakuacji.

Nasi przyjaciele w Polsce Fundacja La Strada, wyspecjalizowana organizacja pozarządowa zajmująca się zwalczaniem handlu ludźmi, rozpowszechnia uchodźcom ulotki, ostrzegając ich przed ryzykiem związanym z przyjmowaniem transportu i zakwaterowania od nieznajomych oraz informując ich, jak szukać pomocy i zgłaszać podejrzane przypadki do istniejących krajowych telefonów zaufania dla ofiar handlu ludźmi .

Załączamy ich ulotkę „5 zasad bezpieczeństwa podczas przekraczania granicy z Polską” poniżej

i prosimy o podzielenie się z ukraińskimi uchodźcami