fbpx

Narodowa konferencja o integracji w Irlandii i nasz udział

Nasza szkoła w programie WOŚP
2021-02-20
Szukamy do pracy terapeutę mówiącego po polsku
2021-02-21
Show all

Narodowa konferencja o integracji w Irlandii i nasz udział

W dniach 12-18 lutego odbyła się doroczna konferencja integracyjna zorganizowana przez Immigrant Council of Ireland . Konferencja gromadzi krajowych i międzynarodowych ekspertów i działaczy związanych z tematyką migracyjną w celu omówienia kluczowych obszarów integracji, wymiany poglądów i określenia pozytywnych działań promujących skuteczną integrację i włączenie migrantów w życie społeczne w Irlandii.

W tym roku z wiadomych przyczyn konferencja odbywała się wirtualnie i zgromadziła sporą liczbę prelegentów i uczestników.

Niestety jak informuje Immigrant Council ta formuła sprawiła, że wielu expertów spotkało się z rasistowskimi i wulgarnymi zachowaniami w sieci i w komentarzach.

Załączamy pełen program konferencji.

Reprezentujący Centrum Together-Razem Wojciech Białek został zaproszony do panelu dyskusyjnego dotyczącego migrantów z Europy Wschodniej, który po raz pierwszy pojawił się na konferencji w takiej formule.

Większą część konferencji zdominowały tematy dotyczące spraw związanych z obywatelami z krajów spoza EU, systemu direct provison czy tematyki Black Lives Matter.

Panel prowadził Barnaba Dorda szef Forum Polonia oraz prawnik pracujący w centrali związkowej SIPTU, a obok Wojciecha Białka, w panelu dyskutowały też: Karina Korotkevica – manager centrum poradnictwa w Migrant Rights Centre oraz Joanna Siewierska studentka i prezydent samorządu studenckiego UCD.

W dyskusji potwierdzone zostały znane fakty. Migranci z Europy Wschodniej stanowią największą grupę imigrantów w Irlandii. Ponadto większość pracowników sezonowych również pochodzi z tego regionu.

Migranci z Europy Wschodniej i Centralnej mają wysokie potrzeby w zakresie integracji ze względu na barierę językową i prawa pracownicze oraz problemtykę wyzysku i dyskryminacji.

Paneliści wskazywali na trudności jakich doświadczają migranci z Europy Wschodniej. Karina Korotkevica mówiła o barierze językowej jako najważniejszym wyzwaniu.

Wojciech Białek wskazywał, że integracja migrantów jest możliwa tylko wtedy, gdy zostaną zaspokojone ich podstawowe potrzeby w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, schronienia i godności ludzkiej. Dlatego kluczowa jest możliwość dostępu migrantów do odpowiednich usług zdrowotnych i socjalnych.

Wojciech Białek mówił też o problematyce dostepności usług wsparcia zdrowia psychicznego, zwłaszcza na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej dla tych, którzy nie mówią dobrze po angielsku. Wyniki zdrowia migrantów i poziom dostępu do usług są znanym naukowo wskaźnikiem integracji. Podkreślił, że akceptowalna integracja to taka, w której jest miejsce na podtrzymywanie swojej tożsamości narodowej i kulturowej. Powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem asymilacji, która nie zdała rezultatów w wielu krajach europejskich.

Joanna Siewierska mówiła o swoich osobistych doświadczeniach jako osoby, która przyleciała do Irlandii jako małe dziecko i jak w jej oczach wyglądał proces integracji.

Poruszyła ważny temat obywatelstwa irlandzkiego oraz wysokich kosztów aplikacji.

Po konferencji

Zadaliśmy kilka pytań Wojciechowi Białkowi co sądzi po konferencji.

“To istotne, że temat obywateli EU pojawił się w przestrzeni publicznej i na ogólonoirlandzkiej konferencji, ponieważ dotychczas cała uwaga publiczna skupia się na trudnościach, jakie mają wszyscy inni migranci, a nasza grupa społeczna jest traktowana po macoszemu. Szkoda, że mieliśmy tylko godzinę na dyskusje, bo temat jest złożony i zabrakło czasu na poruszenie wielu istotnych spraw.”

“Chciałem zwrócić uwagę na problem pewnej nierównowagi w podejściu do ilości programów wsparcia skierowanych na migrantów z Europy Wschodniej, których praktycznie nie ma, a z drugiej strony Ministerstwo Integracji całą uwagę koncentruje na wszystkich innych narodowościach, pomijając największą grupę migrantów.”

“Myślę, że to dla nas wszystkich ważna lekcja, że musimy brać sprawy w swoje ręce i zaczynać głośniej mówić o tym, że jesteśmy tutaj, mamy swoje problemy i chcemy rozmawiać i brać aktywny udział w konsultacjach dotyczących kreowania polityki integracyjnej.”

“Znane nam, hasło z czasów Solidarności “Nic o nas bez nas” musi tutaj wrócić ponownie. Oczywiście wszystko zależy od tego czy nasi rodacy się aktywnie włączą w życie społeczne i staną się bardziej “widzialni” i bardziej “słyszalni”.

“Po za doskonałą etyką pracy, przestrzeganiem lokalnego prawa i zwyczajów chcemy też być widziani jako grupa mająca wpływ na to co sie dzieje dookoła nas. Zachęcam wszystkich do dołączania do organizacji polonijnych, do wzmacniania ich struktur, angażowania się również do lokalnych struktur np. Public Participation Networks , klubów GAA, sportowych, Community Centres. Musimy tam wchodzić w struktury i działać.”

“I najważniejsze przestańmy patrzeć na siebie, na swoich rodaków “bykiem”, z zawiścią i wykrzesajmy ten element wspólnoty jaki mamy w naszym krwiobiegu i naszych genach.”