fbpx
U-Clinic: Terapia pogłębiona nabór
2021-01-19
Szukamy do pracy
2021-02-04
 
 

Wszelkie statystyki na ten temat są jednoznaczne: w czasie pandemii wzrósł odsetek osób dotkniętych przemocą domową.

Podczas pandemii koronawirusa i społecznej izolacji nasila się zjawisko przemocy domowej. Jej ofiarami najczęściej są kobiety i dzieci. Wsparcie można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów zaufania.

Irish Times przekazał, że tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pandemii Covid-19 nastąpił gwałtowny wzrost liczby kobiet i dzieci szukających wsparcia w ośrodkach zajmujących się przemocą domową.

Nowe dane pokazują, że średnio prawie 2000 kobiet i 411 dzieci otrzymywało jakąś pomoc od służb zajmujących się przemocą w rodzinie – na przykład schronisko, poradnictwo, towarzyszenie, informacje lub porady – co miesiąc od marca ubiegłego roku.

Jest to zjawisko szczególnie niepokojące w obecnej sytuacji, kiedy ponownie zostały ograniczone kontakty społeczne. Jak można pomóc osobom ofiarom przemocy domowej?

Przemoc

Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Jeżeli jakakolwiek osoba będąca w Twoim domu zagraża lub próbuje w jakikolwiek sposób zaszkodzić Tobie, popełnia ona przestępstwo.

Tego typu przestępstwo może powodować zarówno szkody fizyczne, psychiczne, emocjonalne, jak i seksualne.

Kobiety, które doświadczają przemocy domowej najczęściej identyfikują się z następującymi zachowaniami i nadużyciami:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, niszczenie mienia, usiłowanie morderstwa lub morderstwo, przytrzymywanie, szczypanie rzucanie w kogoś przedmiotami, bicie przedmiotami, polewanie substancjami żrącymi, obezwładnianie

Zastraszanie: wywoływanie uczucia strachu poprzez spojrzenie, gesty, mimikę twarzy, niszczenie przedmiotów, pokazywanie broni

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, domaganie się posłuszeństwa

Izolowanie: demonstrowanie zazdrości, kontrolowanie co robisz, z kim się spotykasz, z kim rozmawiasz, ograniczanie kontaktów z innymi

Minimalizowanie, zaprzeczanie i obwinianie: minimalizowanie i zaprzeczanie przemocowego zachowania, wypieranie się go i spłycanie zaistnialej sytuacji

Wykorzystywanie dzieci: wykorzystywanie dziecka do przekazywania wiadomości, wzbudzanie poczucia winy wobec dzieci za sytuacje jakie mają miejsce w domu, groźby dotyczące zabrania dzieci, przeciwstawianie dzieci do rodzica

Męskie przywileje: traktowanie partnerki jak pracownika, podejmowanie samemu wszystkich poważnych decyzji, partner zachowuje się jak władca lub król, który to ustala zasady i narzuca role panujące w domu

Przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny

Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych kobiety, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi

Manipulowanie: partner grozi, że zrobi coś co Ciebie skrzywdzi, twoich najbliższych lub Twoich przyjaciół, grozi że odejdzie lub popełni samobójstwo.

Gdzie szukać pomocy?

Następujące usługi są dostępne dla wszystkich osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

  • SONAS

Numery telefonów  1800 222 223   lub  01 866 2015

www.domesticabuse.ie

  • Woman’s Aid

Ogólnokrajowy bezpłatny telefon zaufania – organizacja informuje, że ma ofertę w języku polskim

1800 341 900

Gdzie znajdę pomoc w swojej okolicy – popatrz na link

https://www.womensaid.ie/pl/zglossiepopomocwtwojejokolicy.html

Jeśli szukasz terapii to rekomendujemy psychoterapię w naszej poradni:
https://together-razem.org/pl/serwisy/psychoterapia-w-poradna-u-clinic/oferta-poradni/