fbpx

U-Clinic: Terapia pogłębiona nabór

Wiosenna rekrutacja do klas online w Akademii Razem
2021-01-17
przemoc
Przemoc w rodzinie
2021-01-31
 
 

Poradnia terapeutyczna ,,U-Clinic’’ przy Centrum Together-Razem zaprasza do  uczestnictwa w Programie Dalszego Zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i hazardu,  które utrzymują abstynencję oraz ukończyły program podstawowy dla osób uzależnionych w poradniach leczenia uzależnień lub w ośrodkach stacjonarnych w Polsce lub w Irlandii.

Program terapii z powodu restrykcji wystartuje w trybie online i po ustabilizowaniu sytuacji pandemicznej w Irlandii będzie kontynuowany hybrydowo, a więc spotkania będą fizyczne oraz transmitowane na żywo do uczestników online, którzy nie będą mogli przyjeżdżać do Cork.

Wobec tego jest to program dla wszystkich chętnych z całej Irlandii i zapraszamy do uczestnictwa

Jeśli zatem masz za sobą podstawowy etap terapii, pragniesz  pogłębiać swoją wiedzę i  praktyczne umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego, trzeźwego życia oraz chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie asertywności,  rozpoznawania oraz zdrowego reagowania w sytuacji nawrotu choroby,  a także radzenia sobie z emocjami i trudnymi życiowymi sytuacjami – ta grupa jest dla Ciebie.

Program Dalszego Zdrowienia składa się z terapii indywidualnej i grupowej i obejmować będzie pracę nad zwiększaniem poczucia koherencji we wszystkich obszarach życia osoby uzależnionej, na radzeniu sobie ze stresem, złością, wstydem, poczuciem winy.

Osoba uzależniona będzie miała możliwości przyjrzeć się procesom zachodzącym w jej wnętrzu wraz z rozwojem i rehabilitacja oraz budować realistyczny obraz siebie.

W ramach terapii trening relaksacji oraz dodatkowo aurikuloterapia (relaksacyjna akupunktura ucha dla chętnych).

Terapie prowadzić będzie Wojciech Białek – akredytowany w Irlandii terapeuta uzależnień Addiction Counsellors of Ireland (http://www.addictioncounsellors.ie/members)

Warunkiem kwalifikacji  do  grupy jest  odbycie wcześniejszej bezpłatnej konsultacji kwalifikującej do grupy.

W tym celu prosimy o rezerwacje spotkania używając serwisu tutaj

https://together-razem.org/pl/serwisy/psychoterapia-w-poradna-u-clinic/zarejestruj-sie-na-terapie/

 lub pisząc email na adres uclinic@together-razem.org

Planowany termin rozpoczęcia terapii to 2 marzec  godz. 19.00

Spotkania terapii grupowej odbywać się będą raz w tygodniu  w każdy wtorek w  godzinach od 19.00 do 21.00.

Ilość miejsc ograniczona!