fbpx

Podwyższony zasiłek chorobowy w przypadku wymogu kwarantanny domowej

Oferta pracy: Administrator Biura
2020-08-18
W grupie siła. Działamy razem.
2020-09-15
Show all

Podwyższony zasiłek chorobowy w przypadku wymogu kwarantanny domowej

 
 

Wszyscy pracownicy (z wyjątkiem niektórych pracowników sektora publicznego, którzy płacą zmienioną stawkę ubezpieczenia społecznego) oraz osoby pracujące na własny rachunek, w tym obcokrajowcy i osoby przebywające w Ośrodkach tzw. Direct Provision są uprawnieni do ubiegania się i pobierania specjalnego zasiłku chorobowego Covid-19.

Program Podwyższonego Zasiłku Chorobowego obowiązywać będzie do 31 marca przyszłego roku.

Jak otrzymać? 

Aby otrzymać tę zasiłek, pracownik musi:

• zostać zdiagnozowany na obecność Covid-19 zgodnie z zaświadczeniem zarejestrowanego lekarza lub uzyskać zaświadczenie od zarejestrowanego lekarza o kwarantannie domowej;

• być w wieku od 18 do 66 lat;

• być pracownikiem zatrudnionym z PRSI lub pracującym na własny rachunek, zatrudnionym przez cztery tygodnie poprzedzające jego/jej „zgłoszone poświadczenie od daty”;

• posiadać umowę o pracę (jeśli jest pracownikiem); i mieć co najmniej jedną opłaconą, kwalifikującą składkę na ubezpieczenie społeczne w ciągu 4 tygodni bezpośrednio przed wystąpieniem o wypłatę.

Jak składać wniosek:

Najszybszy i najłatwiejszy sposób złożenia wniosku jest dostępny online na stronie www.MyWelfare.ie.

Formularze wniosków są również dostępne w Departamencie, pod numerem telefonu (01)704 3300.

Przy wypłatach z tytułu Covid-19 nie ma zastosowania tak zwany czas oczekiwania, co
oznacza, że wypłata rozpoczyna się od pierwszego dnia, w którym dana osoba uzyskała
zaświadczenie lekarskie o niezdolności stawienia się do pracy.

W normalnych okolicznościach osoby ubiegające się o zasiłek chorobowy nie otrzymują wypłaty przez pierwsze 6 dni składania wniosku. Ten wymóg został uchylony w przypadku
podwyższonego zasiłku chorobowego.

Stawka:

Indywidualna stawka wypłaty wynosi 350 EUR tygodniowo, w porównaniu ze zwykłą
stawką zasiłku chorobowego wynoszącą 203 EUR tygodniowo.

Podwyższony zasiłek chorobowy jest wypłacany przez:

  • dwa tygodnie, w przypadku w którym dana osoba posiada zaświadczenie lekarskie
    potwierdzające kwarantannę domową, oraz
  • maksymalnie dziesięć tygodni, jeśli dana osoba ma zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdiagnozowanie Covid-19.

Test na COVID-19

Jeśli uważasz, że możesz być zakażony wirusem Covid powinieneś zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego – to konsultacje związane z Covid-19 i wszystkie skierowania na test są bezpłatne. Test jest również nieodpłatny.