fbpx
Szukamy Koordynatora Wolontariuszy
2020-07-17
Oferta pracy: Administrator Biura
2020-08-18
Show all

Nowa klasa zdalna w Akademii Razem

 
 

Zdalne nauczanie, jako prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dotychczas głównie obejmowało szkolnictwo wyższe, podyplomowe czy kursy doskonalące. Pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła proces upowszechniania tego rodzaju edukacji w polskich szkołach i na uczelniach w Polsce oraz szkołach polonijnych poza  granicami kraju.

Minione miesiące  umożliwiły byt nowym formom kształcenia również w Akademii Razem. W połowie marca Akademia Razem została zmuszona sytuacją COVID-19, aby kontynuować nauczanie w formule zdalnej i co ciekawe lekcje cieszyły się  powodzeniem  i sprawdziły się w realizacji programu dydaktycznego w naszej szkole.  

Pozytywne doświadczenia rodziców oraz wskazywane w korespondencji do nas zainteresowanie zajęciami online skłoniły nas do stworzenia dodatkowej oferty zajęć w formie zdalnej dla uczniów klas starszych 4-6 szkoły podstawowej od nowego roku szkolnego.
Jest to program pilotażowy, a w okresie wakacyjnym odbywa się przygotowanie szczegółowego materiału dydaktycznego. Dodatkowo nauczyciele w wakacje dodatkowo korzystają ze szkoleń oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zawodowego, aby zdobyć uprawnienia MEN metodyki nauczania zdalnego.

Lekcje planowane są na nowej platformie do nauczania ClickMeeting  w nowej formule wraz z użyciem interaktywnej tablicy, materiałów graficznych oraz testowania postępów w nauce uczniów.

Nasze szkoły, a mamy ich pięć w hrabstwie Cork stawiają na współpracę, otwartość, bo chcemy być miejscem  przyjaznym w poszukiwaniu i odkrywaniu języka polskiego, historii i tradycji polskich.


Do naszej nowej KLASY ONLINE Akademia Razem zaprasza rodziców nie tylko z hrabstwa z Cork, ale z całej Irlandii do rejestracji dzieci.

  • Gwarantujemy odpowiedzialne nauczanie z użyciem nowoczesnych narzędzi.
  • Lekcje odbywać się będą po południu, w ciągu tygodnia w godzinach od 16.30 do 18.30. (weekendy wolne od nauki)
  • Czesne atrakcyjne cenowo : tylko  €41 miesięcznie
  • Autorski  program nauczania specjalnie przygotowany do zdalnych lekcji
  • Wystawiamy świadectwa

Jeśli pojawi się zainteresowanie ze strony rodziców dzieci młodszych rozważymy ofertę lekcji zdalnych również dla tej grupy wiekowej.