fbpx

Finał projektu seniorskiego #SurfującySeniorzy

TeleAsysta – serwisy pomocowe dla rodaków
2020-07-07
Szukamy Koordynatora Wolontariuszy
2020-07-17
Show all

Finał projektu seniorskiego #SurfującySeniorzy

12 lipca w siedzibie organizacji Centrum Together-Razem w Cork odbyło się oficjalne zakończenie programu #SurfującySeniorzy z rozdaniem certyfikatów ukończenia oraz z prezentacją ulotki przygotowanej w trakcie projektu “Wsparcie socjalne w pigułce”.

“#SurfującySeniorzy” to program, którego celem było przybliżenie osobom starszym możliwości posługiwania się coraz częściej obecnymi w naszym życiu smartfonami oraz serwisami usług online.

Program rozpoczął się we wrześniu 2019 roku i był realizowany w Dublinie w polskiej bibliotece Biblary oraz w Cork w Centrum Together-Razem. W pierwszej fazie projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z praktycznej obsługi smartfonów/komputerów. W tym zakresie w projekt zaangażowana była także irlandzka organizacja dla seniorów Age Action.

Program obejmował również cykl zajęć związanych z możliwościami rządowych serwisów online takich jak mygovid.ie czy e-puap. Następnie uczestnikom zostały przybliżone zagadnienia dotyczące szeroko pojętego prawa socjalnego w Irlandii. 

Do rozpropagowania wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć uczestnicy wykorzystywali środki masowego przekazu przede wszystkim Internet. Wszystko po to by informacje w języku polskim ważne dla seniorów dotarły do najdalszych zakątków Irlandii.  Finalnym i trwałym rezultatem programu jest ulotka “Wsparcie socjalne w pigułce”, w której znaleźć można informacje między innymi o systemie opieki zdrowotnej w Irlandii, pomocy społecznej oraz systemie emerytur. W ulotce ponadto zawarte są aktualne stawki zasiłków, kryteria dochodowe przydatne wielu rodzinom mieszkającym w Irlandii.

Spotkanie podsumowujące z seniorami, ze względu na procedury związane Covid-19 przebiegało nieco inaczej niż zwykle, zachowane były dystans społeczny oraz zakrycia twarzy, ale nikogo nie opuszczał humor.  

Wojciech Białek z ramienia organizacji podziękował uczestnikom programu #SurfujacySeniorzy za ich pracę i wkład wniesiony w powstanie ulotki. 

Ewa Ikwanty, która koordynowała projekt podczas spotkania dziękowała wszystkim za współpracę i wyraziła nadzieję na udział wszystkich w kolejnym programie przygotowanym przez organizację. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia programu. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.  Spotkanie było również okazją, aby porozmawiać o nowym programie, który będzie realizowany od września, a jego główną ideą będzie promowanie wolontariatu wśród osób starszych.

Więcej informacji o nowym programie już niebawem.

Ulotka w formacie PDF będzie wkrótce  dostępna do pobrania dla każdego na stronie www.together-razem.org  w zakładce „Publikacje”, a wersję papierową można już otrzymać w biurze Centrum Together-Razem, Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Blackpool, Cork oraz w wybranych polskich sklepach na terenie hrabstwa Cork.

 
 

12 lipca w siedzibie organizacji Centrum Together-Razem w Cork odbyło się oficjalne zakończenie programu #SurfującySeniorzy z rozdaniem certyfikatów ukończenia oraz z prezentacją ulotki przygotowanej w trakcie projektu “Wsparcie socjalne w pigułce”.

“#SurfującySeniorzy” to program, którego celem było przybliżenie osobom starszym możliwości posługiwania się coraz częściej obecnymi w naszym życiu smartfonami oraz serwisami usług online.

Program rozpoczął się we wrześniu 2019 roku i był realizowany w Dublinie w polskiej bibliotece Biblary oraz w Cork w Centrum Together-Razem. W pierwszej fazie projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z praktycznej obsługi smartfonów/komputerów. W tym zakresie w projekt zaangażowana była także irlandzka organizacja dla seniorów Age Action.

Program obejmował również cykl zajęć związanych z możliwościami rządowych serwisów online takich jak mygovid.ie czy e-puap. Następnie uczestnikom zostały przybliżone zagadnienia dotyczące szeroko pojętego prawa socjalnego w Irlandii. 

Do rozpropagowania wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć uczestnicy wykorzystywali środki masowego przekazu przede wszystkim Internet. Wszystko po to by informacje w języku polskim ważne dla seniorów dotarły do najdalszych zakątków Irlandii.  Finalnym i trwałym rezultatem programu jest ulotka “Wsparcie socjalne w pigułce”, w której znaleźć można informacje między innymi o systemie opieki zdrowotnej w Irlandii, pomocy społecznej oraz systemie emerytur. W ulotce ponadto zawarte są aktualne stawki zasiłków, kryteria dochodowe przydatne wielu rodzinom mieszkającym w Irlandii.

Spotkanie podsumowujące z seniorami, ze względu na procedury związane Covid-19 przebiegało nieco inaczej niż zwykle, zachowane były dystans społeczny oraz zakrycia twarzy, ale nikogo nie opuszczał humor.  

Wojciech Białek z ramienia organizacji podziękował uczestnikom programu #SurfujacySeniorzy za ich pracę i wkład wniesiony w powstanie ulotki. 

Ewa Ikwanty, która koordynowała projekt podczas spotkania dziękowała wszystkim za współpracę i wyraziła nadzieję na udział wszystkich w kolejnym programie przygotowanym przez organizację. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia programu. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek.  Spotkanie było również okazją, aby porozmawiać o nowym programie, który będzie realizowany od września, a jego główną ideą będzie promowanie wolontariatu wśród osób starszych.

Więcej informacji o nowym programie już niebawem.

Ulotka w formacie PDF będzie wkrótce  dostępna do pobrania dla każdego na stronie www.together-razem.org  w zakładce „Publikacje”, a wersję papierową można już otrzymać w biurze Centrum Together-Razem, Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Blackpool, Cork oraz w wybranych polskich sklepach na terenie hrabstwa Cork.