fbpx

Wsparcie finansowe dla osób starszych

Podwyżki czynszu i eksmisje wstrzymane w okresie pandemii
2020-04-01
Bezpłatna terapia po polsku
2020-04-23
Show all

Wsparcie finansowe dla osób starszych

COVID-19 Hardship Fund

Age Action we współpracy z Irish Red Cross (Irlandzkim Czerwonym Krzyżem) uruchomiło fundusz “COVID-19 Hardship Fund” w celu zaspokojenia pilnych potrzeb osób starszych, mieszkających w Irlandii i znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu zdrowotnego COVID-19.

Age Action i Irish Red Cross mają świadomość, że niektóre osoby starsze znajdujące się w trudnej sytuacji i zagrożone wirusem będą potrzebować dodatkowego wsparcia w nadchodzących tygodniach.

Zwłaszcza że są teraz zobowiązane do “kokonowania”, aby chronić siebie i innych.

Program przewiduje udzielenie jednorazowych dotacji, do maksymalnej kwoty 500 EUR, na osobę/ gospodarstwo domowe dotknięte chorobą.

Jak aplikować

Kto może złożyć wniosek?

Starsi ludzie potrzebujący pomocy, członkowie ich rodzin oraz opiekunowie osób starszych, pracownicy socjalni i lokalne organizacje wolontariackie lub grupy społeczne zapewniające bezpośrednią pomoc osobom z tej grupy docelowej.

Na jaki rodzaj wydatków można ubiegać się o jednorazową pomoc?

Wszelkie praktyczne potrzeby, które wynikają ze zwiększonej trudności w dostępie do dóbr i usług w wyniku pandemii COVID-19 i zwiększonych ograniczeń dystansu społecznego dla osób po 70-tym roku życia

Przykładowe koszty, które mogą być pokryte w ramach tego programu:

-Małe prace domowe, naprawy i ulepszenia w ramach zapewnienia bezpieczeństwa domu

-Żywność i podstawowe produkty potrzebne w gospodarstwie domowym a także powiązane z nimi koszty dostawy

-Naprawa lub lub kupno nowego urządzenia AGD (lodówka, zamrażarka, pralka, telewizor, kuchenka itp.)

-Zakup sprzętu technologii cyfrowej, na przykład smartfonów lub tabletów

-Pomoc w opłacie kosztów energii lub rachunków telefonicznych

-Pokrycie kosztów instalacji sprzętu ochrony domu lub bezpieczeństwa osobistego

-Pokrycie kosztów dodatkowych ważnych podróży (np. wizyty lekarskie itp.)

Jak złożyć wniosek?

Formularz wniosku o COVID-19 Hardship Fund jest dostępny obok do pobrania

lub możesz skontaktować się z biurami Age Action, aby poprosić o formularz

E-mail: hardship2020@redcross.ie

Telefon: Irlandzki Czerwony Krzyż pod numerem 01 6424600

Age Action pod numerem 01 475 6989

Składając wniosek upewnij się, że masz jasno określoną potrzebę oraz jak możesz wytłumaczyć sposób w jaki dotacja złagodzi trudność obecnej sytuacji.

Dotacja maksymalnie do €500

Co stanie się dalej?

Age Action i Irish Red Cross będą oceniać wnioski i nadzorować podział środków co tydzień.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni jak najszybciej.

Jeżeli osoby rozpatrujące projekt będą potrzebowały dodatkowych informacji to skontaktują się z osoba składającą wniosek.

Aby upewnić się, że pieniądze zostały wykorzystane w celu opisanym we wniosku będzie trzeba dostarczyć jednej z odpowiedzialnych za program organizacji pokwitowania i dowody fotograficzne, jeśli to możliwe.

Kiedy mogę złożyć wniosek?

Fundusz zostanie otwarty 1 kwietnia 2020 r. a termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.