fbpx

Podwyżki czynszu i eksmisje wstrzymane w okresie pandemii

Nowe zdalne zasady działania naszych serwisów
2020-03-22
Wsparcie finansowe dla osób starszych
2020-04-02
Show all

Podwyżki czynszu i eksmisje wstrzymane w okresie pandemii

Zarządzenia kryzysowe RTB

Organizacja Zarządzania Najmem czyli Residential Tenancies Board przekazała informacje odnośnie obowiązujących zmian w związku sytuacją kryzysowej Covid-19.


Przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych weszły w życie od 27 marca 2020 r. na okres trzech miesięcy a w razie potrzeby, mogą zostać przedłużone rozporządzeniem rządowym.

Uwaga zmiany dotyczą wszystkich umów najmu, które podlegają Ustawie o Najmie Mieszkaniowym(Residential Tenancies Act) - w tym zatwierdzonych instytucji mieszkaniowych, zakwaterowania dla studentów w akademikach i kwaterach prywatnych, najmu oddzielnych pokojów czy podnajmu łóżka w pokoju.

Zakaz eksmisji i wysyłania zawiadomień o czasowym rozwiązaniu umowy najmu

Nikt nie może zostać zmuszony do opuszczenia miejsca zakwaterowania (poza ograniczonymi i wyjątkowymi okolicznościami, w których dochodzi do naruszenia obowiązków najemcy i nakaz podlegał rozstrzygnięciu przez RTB w ramach procesu rozstrzygania sporów). Najemcy nie muszą opuszczać wynajmowanego mieszkania w okresie kryzysowym COVID-19, chyba że zawiadomienie o wypowiedzeniu zostało wydane przed 27 marca, a RTB wyda Nakaz Determinacji potwierdzający rozwiązanie umowy najmu z powodu naruszenia obowiązków najemcy. W okresie kryzysu COVID-19 nielegalne jest wysyłanie wypowiedzenia o rozwiązaniu najmu. Wszystkie zawiadomienia o wypowiedzeniu doręczone przed okresem zagrożenia i przypadające w tym okresie zostają wstrzymane; w tym czasie nie można kazać najemcy opuścić wynajętego mieszkania.

Należy pamiętać, że przeprowadzenie nielegalnej eksmisji, która obejmuje zakaz dostępu do nieruchomości lub uniemożliwienie jej zamieszkania przez odłączenie usług, może spowodować nałożenie na najemcę kary w wysokości do 20 000 EUR. RTB może zwrócić się do sądu o nakaz przywrócenia praw do zamieszkania w nieruchomości najemcy. Tego rodzaju sprawy mają być traktowane priorytetowo w okresie zagrożenia

Zakaz podwyżek czynszów

Wszystkie zawiadomienia o podwyżce czynszu, które zostały doręczone przed okresem zagrożenia i miały się rozpocząć w okresie pandemii, są wstrzymane, a najemca nie jest zobowiązany do zapłaty podwyższonej kwoty czynszu w okresie zagrożenia. Dozwolona jest obniżka czynszu, niezależnie od tego, czy zawiadomienie o zmianach czynszu zostało doręczone przed, czy w okresie COVID-19. Najemcy nadal muszą płacić czynsz swojemu właścicielowi w tym okresie zagrożenia.

Najemców zachęca się do współpracy z właścicielami. A także do kontaktu z Ministerstwem Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej, jeśli nie stać ich na opłacenie czynszu. Dla osób mających problemy z płatnościami przewidziane jest wsparcie finansowe.

Potrzebujesz pomocy skorzystaj z oferty TeleAsysty lub PoradniOnline w Centrum Together-Razem www.together-razem.org

Żródło: https://onestopshop.rtb.ie/covid-19-emergency-legislation-for-rental-sector/