fbpx

Zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii

Materiały graficzne do pobrania – Covid-19
2020-03-11
Podwyżki czynszu i eksmisje wstrzymane w okresie pandemii
2020-04-01
Show all

Zasiłek dla bezrobotnych w czasie pandemii

COVID-19 Pandemic Unemployment Payment

Zasiłek dla osób bezrobotnych z powodu pandemii COVID-19 - wypłata nadzwyczajna dla pracowników i osób samozatrudnionych.

COVID-19 Pandemiczna zasiłek dla bezrobotnych to nowa płatność socjalna w wysokości 350 EUR tygodniowo dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które utraciły pracę z powodu pandemii koronawirusa.

Płatność można uzyskać po wypełnieniu prostego jednostronicowego formularza zgłoszeniowego.

Od 23 marca możesz ubiegać się o płatność online na MyWelfare.ie.

Jego celem jest szybkie dostarczenie zasiłku socjalnego dla osób bezrobotnych i zapewnienie im bezpieczeństwa dochodu na okres do 12 tygodni

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie COVID-19 lub lekarz rodzinny poprosił Cię o samodzielną izolację, powinieneś złożyć wniosek o zasiłek chorobowy..

Zasiłek dla bezrobotnych COVID-19

Jak złożyć wniosek?

Aplikować o płatność można za pomocą prostego jednostronicowego formularza.

1) Online za pośrednictwem portalu internetowego www.MyWelfare.ie (będzie potrzebna Public Service Card)

2) Zamawiając wniosek dzwoniąc pod numer 1890 800 024 lub 01 2481398, a pracownik prześle odpowiedni formularz pod wskazany adres.

Aby otrzymać zasiłek trzeba:

Pracownicy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, studenci i pracownicy pracujący w niepełnym wymiarze godzin mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych COVID-19. Płatność dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz tych spoza Unii

Aby zakwalifikować się do nowej zasiłku dla bezrobotnych z powodu pandemii COVID-19, należy:

być w wieku pomiędzy 16 a 66 rokiem życia

mieszkac w Irlandii

przebywać w zatrudnienu lub samozatrudnieniu bezpośrednio przed piątkiem 13 marca 2020 r

utraciło się pracę lub zostałeś tymczasowo zwolniony z pracy lub poproszony o pozostanie w domu z powodu pandemii

Twój biznes przestał działać z powodu pandemii

Zasiłek będzie wypłacany do 12 tygodni. (Pierwotnie miał być wypłacany do 6 tygodni).

Stawki płatności

Zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią COVID-19 wypłacany jest według zryczałtowanej stawki 350 EUR tygodniowo przez czas trwania pandemii koronawirusa. Pierwotnie ustalono na stawkę 203 EUR. Zostało to zwiększone 24 marca.

Nie ma dopłaty do zasiłku dla osób na utrzymaniu.

Jeśli przyznano Ci pierwotną stawkę 203 EUR, następna płatność zostanie wypłacona według podwyższonej stawki. Jest wypłacany w każdy wtorek na konto bankowe w państwie.