fbpx

Dyżur konsularny w Cork w tym miesiącu

Kursy angielskiego w drugim semestrze -zapisy
2020-01-27
Poradnik COVID-19 oparty o informacje HSE
2020-03-01
Show all

Dyżur konsularny w Cork w tym miesiącu

 
 

Uprzejmie informujemy, że w piątek 28 i sobotę 29 lutego w siedzibie Centrum Together-Razem odbędzie się kolejny dyżur konsularny w Cork.
Informujemy również, iż Centrum Together-Razem nie prowadzi rejestracji na dyżur konsularny.

Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl w temacie e-maila wpisać “Dyżur w Cork”, a w treści Konsul prosi o podanie następujących informacji:

  • Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  • Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan/wersję elektroniczną dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  • Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w dniu 28.02.2020 (piątek) lub 29.02.2020 (sobota)
  • Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
    W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

Więcej informacji o zasadach dyżuru konsularnego znajduję się na stronie Konsulatu RP w Dublinie pod linkiem: TUTAJ