fbpx

Wybory irlandzkie – ważna informacja dla głosujących w Cork

Przegląd roku 2019
2020-01-10
Zapraszamy na targi kariery, pracy i edukacji dla migrantów
2020-01-21
Show all

Wybory irlandzkie – ważna informacja dla głosujących w Cork

 
 

Wszystkim w Cork, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, aby głosować w nadchodzących wyborach powszechnych do parlamentu Irlandii , a posiadają obywatelstwo irlandzkie, że mają coraz mniej czasu aby się zarejestrować i zagłosować.

Wybory, które zostały rozpisane przedterminowo odbędą  się w sobotę, 8 lutego, a lokale wyborcze będą  otwarte od 7:00 do 22:00

Z powodu ogłoszenia  terminu wyborów doszło do zamieszania w kwestii rejestracji wyborców.

Tegoroczny rejestr wyborców rozpoczyna się oficjalnie dopiero 15 lutego, tydzień po dniu głosowania, więc osoby, które zarejestrowały się do głosowania w ostatnim czasie, mogą nie być zarejestrowane na czas.

Nie oznacza to jednak, że ludzie w ogóle nie będą mogli głosować, ponieważ Rada Miasta Cork przypomniała, że ​​datą zamknięcia suplementu do rejestru wyborców jest środa, 22 stycznia.

Każdy, kogo dane nie są zawarte ani w rejestrze, ani w suplemencie, może otrzymać formularz wniosku od władz lokalnych lub ściagnąć ze strony www.checktheregister.ie.  Wypełnione formularze muszą zostać ostemplowane przez gardę i podpisane w ich obecności, ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, i zwrócone do rady przed końcem dnia 22 stycznia.

Rada Hrabstwa Cork oświadczyła, że ​​przyjmie formularze pocztą, osobiście lub zeskanowane i przesłane pocztą elektroniczną.

O tym zamieszaniu pisze lokalny dziennik Evening Echo z Cork pod tym linkiem: TUTAJ 

Oto ogólne zasady rejestracji do spisu wyborców.

Aby móc oddać głos w wyborach lub referendum, nazwisko osoby głosującej musi zostać wprowadzone do rejestru wyborców dla okręgu, w którym wyborca mieszka. Organy dokonujące rejestracji (urzędy miejskie i hrabstwa) mają prawny obowiązek co roku przygotowywać i publikować rejestr wyborców. Rejestr wchodzi w życie 15 lutego i obowiązuje podczas każdych wyborów i referendów odbywających się na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy. Organy rejestrujące mają obowiązek publikować dwie wersje rejestru – pełen rejestr oraz rejestr edytowany. Pełen rejestr zawiera zestawienie wszystkich osób uprawnionych do głosowania i może służyć do celów wyborczych lub innych przewidzianych ustawowo. Rejestr edytowany zawiera nazwiska oraz adresy osób, których dane osobowe mogą zostać wykorzystane do celów innych niż wyborcze lub przewidziane ustawowo, np. do marketingu bezpośredniego lub celów komercyjnych, przez inną organizację

WARUNKI REJESTRACJI DO SPISU WYBORCÓW

Warunki są następujące:
1. Wiek – osoba wpisana do rejestru musi być pełnoletnia w dniu wejścia w życie rejestru (15 lutego). Każdy pełnoletni mieszkaniec okręgu ma prawo figurować w rejestrze.
2. Obywatelstwo – mimo że każda osoba dorosła ma prawo figurować w rejestrze, organ rejestrujący musi znać obywatelstwo osoby ubiegającej się o rejestrację, ponieważ to obywatelstwo decyduje o tym, w których wyborach dana osoba może oddać głos. Data kwalifikacyjna dotycząca obywatelstwa to 1 września przed dniem wejścia w życie rejestru.

3. Prawo do głosowania dla obywateli poszczególnych państw jest następujące:
• Obywatele Irlandii mogą głosować w każdych wyborach i każdym referendum;
• Obywatele Wielkiej Brytanii mogą głosować w wyborach do Dail, w wyborach europejskich i lokalnych;
• Obywatele pozostałych krajów UE mogą głosować w wyborach europejskich oraz lokalnych;
• Obywatele krajów spoza UE mogą głosować jedynie w tych drugich wyborach lokalnych.
4. Miejsce zamieszkania: osoba wpisana do rejestru musi mieszkać pod danym adresem w dniu 1 września przed dniem wejścia w życie rejestru.
Każdy obywatel może być zarejestrowany tylko pod jednym adresem. Osoby mające więcej niż jeden adres zamieszkania (np. osoby mieszkające poza domem, studiujące w innym mieście), powinny podać adres, pod którym chciałaby figurować w rejestrze. Osoby, które tymczasowo zmienią adres zamieszkania, z zamiarem powrotu w przeciągu osiemnastu miesięcy, muszą nadal być zarejestrowane w tym miejscu; zastępuje to warunek, że każdy może być zarejestrowany tylko pod jednym adresem. Osoba tymczasowo nieobecna w danym miejscu zamieszkania, przebywająca np. na wakacjach, w szpitalu lub na placówce, powinna być zarejestrowana pod zwykłym adresem. Goście lub osoby mieszkające tymczasowo pod danym adresem nie mogą być zarejestrowane.