fbpx

Forum Absolwentów w roku 2020 zapraszamy

I ty możesz zostać Świętym Mikołajem
2019-12-08
Przerwa świąteczna
2019-12-12
Show all

Forum Absolwentów w roku 2020 zapraszamy

 
 

Centrum Together-Razem w ramach działalności Poradni U-Clinic w związku z sugestiami absolwentów kończących programy terapii uzależnień o stworzeniu miejsca, gdzie osoby zdrowiejące będą mogły się spotkać, wzmocnić swoje zdrowienia, a przy okazji dowiedzieć się jak zdrowieć skuteczniej postanowiło umożliwić utworzenie Forum Absolwentów.

W nowym 2020 roku Poradnia U-Clinic  zaprasza wszystkie osoby, które ukończyły minimum podstawowy program terapii uzależnień do comiesięcznych spotkań w formule Forum Absolwentów pod tytułem “Moja droga zdrowienia”.

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w  każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Powszechnie uważa się, że realizacja zaleceń po zakończeniu terapii jest podstawową przesłanką pomyślnego zdrowienia w pierwszych dwóch latach po zaprzestaniu picia alkoholu czy brania narkotyków czy hazardowego grania.

Dla absolwentów spotkania takie mogą stanowić potwierdzenie sensu i celu realizowanej przez nich zmiany osobistej, mogą być też okazją do wzmocnienia się, jak również poszukania pomocy, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Ponadto mają istotny wpływ na utrzymanie przez pacjentów trwałej abstynencji i doświadczanie przez nich poprawy funkcjonowania w ważnych sferach życia osobistego i społecznego.

Jakie są główne cele Forum Absolwentów „Moja droga zdrowienia”?

• Budowanie sieci wsparcia
• Motywowanie do trzeźwienia
• Nauka rozwiązywania problemów
• Nauka nowych sposobów relaksacji
• Monitorowanie efektów terapii

Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na niedzielę dnia 19 stycznia na godzinę 16.00 do 18.00.
Wstęp wolny. Forum prowadzone jest przez akredytowanego terapeutę uzależnień Wojciecha Białka.

Warunkiem uczestnictwa w cyklu spotkań Forum  jest ukończenie minimum podstawowego programu terapii uzależnienia oraz aktualne utrzymywanie abstynencji.
Forum Absolwentów jest oczywiście otwarte także dla osób, które nie odbywały w Poradni U-Clinic, ale w innych placówkach odwykowych.
Tematyka, jaka będzie poruszana podczas forum Absolwentów to m.in. Nawrót w uzależnieniu, Wartości w zdrowieniu, Wolny czas, Rodzina , Asertywność, Radzenie sobie ze zloscia.

Temat pierwszego spotkania w dniu 19/1/2020:
„Gdzie jestem i dokąd zmierzam na mojej drodze zdrowienia”

Jesteś zainteresowany/a to napisz sms na numer 0863231184 potwierdzając swój udział.