fbpx

Oferta praca dla nauczyciela w Ballincollig

Szkoła Akademia Razem wystąpiła dla Niepodległej
2019-11-11
I ty możesz zostać Świętym Mikołajem
2019-12-08
Show all

Oferta praca dla nauczyciela w Ballincollig

Akademia Razem – zespół społecznych szkół polonijnych Centrum poszukuje do pracy w jednej ze szkół w Ballincollig

Stanowisko: Nauczyciel nauczania początkowego.

Praca w charakterze nauczyciela języka polskiego i/lub edukacji wczesnoszkolnej i/lub z zakresu wiedzy o Polsce i społeczeństwie polskim

(umowa o pracę – part-time lub service contract)

Miejsce pracy:  Ballincolllig

 

Zakres zadań:

1. Prowadzenie zajęć w zakresie języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i/ lub z zakresu wiedzy o Polsce.

2. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej.

3. Opracowywanie programów nauczania oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, gdyż każda lekcja musi być odpowiednio przygotowana i przeprowadzona.

4. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z umowy o pracę w zakresie wykonywanej przez pracownika działalności.

5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z kierownikiem szkoły, gronem nauczycielskim oraz utrzymywania kontaktu z rodzicami swoich uczniów.

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe,  preferowane z przygotowaniem pedagogicznym .

2. Umiejętności i doświadczenie w zakresie korzystania z edukacyjnych programów multimedialnych.

3. Empatia i radość z pracy z dziećmi

4. Gotowość udziału w procesie Garda Vetting.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem pierwszym.

2. Umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz zdolność organizacji pracy własnej.

3. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub innego dodatkowego języka.

4. Umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym bieżące monitorowanie zmian w zakresie ustawy o systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej

5. Kreatywność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.

 

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae (wraz z nr kontaktowym oraz adresem e-mailowym) i list motywacyjny.

2. Zaświadczenie o niekaralności z Polski

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje, w zakresie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

4. Referencje lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

 

Dokumenty należy składać emailem : razemacademy@together-razem.org

Termin składania ofert : 26 grudnia 2019

 

Zastrzegamy sobie kontakt tylko w wybranymi kandydatami.

 
 

Akademia Razem – zespół społecznych szkół polonijnych Centrum poszukuje do pracy w jednej ze szkół w Ballincollig

Stanowisko: Nauczyciel nauczania początkowego.

Praca w charakterze nauczyciela języka polskiego i/lub edukacji wczesnoszkolnej i/lub z zakresu wiedzy o Polsce i społeczeństwie polskim

(umowa o pracę – part-time lub service contract)

Miejsce pracy:  Ballincolllig

 

Zakres zadań:

1. Prowadzenie zajęć w zakresie języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i/ lub z zakresu wiedzy o Polsce.

2. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej.

3. Opracowywanie programów nauczania oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, gdyż każda lekcja musi być odpowiednio przygotowana i przeprowadzona.

4. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z umowy o pracę w zakresie wykonywanej przez pracownika działalności.

5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z kierownikiem szkoły, gronem nauczycielskim oraz utrzymywania kontaktu z rodzicami swoich uczniów.

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe,  preferowane z przygotowaniem pedagogicznym .

2. Umiejętności i doświadczenie w zakresie korzystania z edukacyjnych programów multimedialnych.

3. Empatia i radość z pracy z dziećmi

4. Gotowość udziału w procesie Garda Vetting.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem pierwszym.

2. Umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz zdolność organizacji pracy własnej.

3. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub innego dodatkowego języka.

4. Umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym bieżące monitorowanie zmian w zakresie ustawy o systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej

5. Kreatywność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.

 

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae (wraz z nr kontaktowym oraz adresem e-mailowym) i list motywacyjny.

2. Zaświadczenie o niekaralności z Polski

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje, w zakresie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

4. Referencje lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

 

Dokumenty należy składać emailem : razemacademy@together-razem.org

Termin składania ofert : 26 grudnia 2019

 

Zastrzegamy sobie kontakt tylko w wybranymi kandydatami.