fbpx

Kolejny dyżur konsularny w Cork

Pamiętają o zmarłych i pielęgnują tradycję
2019-11-02
Obchody Razem dla Niepodległej w Cork
2019-11-09
Show all

Kolejny dyżur konsularny w Cork

 
 

Uprzejmie informujemy, że w piątek 29 i sobotę 30 listopada w ciedzibie Centrum Together-Razem odbędzie się kolejny dyżur konsularny w Cork.
Informujemy również, iż Centrum Together-Razem nie prowadzi rejestracji na dyżur konsularny.

AKTUALIZACJA z wydziału konsularnego dnia 15/11/2019
ZAPISY NA PASZPORT DLA OSÓB DOROSŁYCH ZAMKNIĘTE

 

Aby zarejestrować się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl  w temacie e-maila wpisać “Dyżur w Cork”, a w treści Konsul prosi o podanie następujących informacji:

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan/wersję elektroniczną dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  3. Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w dniu 29.11.2019 (piątek) lub 30.11.2019 (sobota)
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
  5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

Więcej informacji o zasadach dyżuru konsularnego znajduję się na stronie Konsulatu RP w Dublinie pod linkiem: https://dublin.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/dyzur_konsularny_w_cork_4