fbpx

Wybory parlamentarne w Cork – informacja

Dołącz do mini maratonu dla kobiet w Cork
2019-09-04
Kursy angielskiego ruszają w tym tygodniu
2019-09-21
Show all

Wybory parlamentarne w Cork – informacja

Uprzejmie informujemy, iż  Polacy w Cork będą mogli oddać swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych dniu 13 października.

W dniu 17 września Ambasada RP w Dublinie oficjalnie potwierdziła na swojej stronie decyzję o utworzeniu obwodowej komisji wyborczej w lokalu Centrum Together-Razem w Cork.

Nasz obwód głosowania ma numer 95  i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji elektronicznej  poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY, jako najwygodniejszej i najbardziej efektywnej formy rejestracji: https://ewybory.msz.gov.pl  . Uwaga rejestrować się można do dnia 10 paźdzniernika 2019.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Centrum Together-Razem nie pośredniczy w rejestrowaniu, a wszystkie pytania dotyczące wyborów należy kierować  bezpośrednio do naszej placówki konsularnej w Dublinie : telefonicznie, nr tel.: (+353) 876042810 (telefon czynny w pn, śr-pt w godz. 11.00-17.00, wt w godz. 11.00-18.00) lub poprzez email: dublin.wybory@msz.gov.pl

Cytując informacje znajdujące się na stonie Ambasady RP ” Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie zostało utworzonych 8 obwodów głosowania:

Obwód głosowania nr 91: Dublin, Ambasada RP, 5 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 W221;
Obwód głosowania nr 92: Dublin, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02YV58;
Obwód głosowania nr 93: Dublin, O’Connell Secondary School/Polska Akademia Wiedzy, North Richmond Street, Dublin 1, D01Y4A9
Obwód głosowania nr 94: Dublin, Rezydencja Ambasadora RP, 12 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 W221
Obwód głosowania nr 95: Cork, Together-Razem Centre, Unit 2A, Kilnap Bussines Park, Old Mallow Road, Cork, T23V9K3;
Obwód głosowania nr 96: Letterkenny, Errigal College/Polska Szkoła Windyhall, Letterkenny, Co. Donegal, F92FC82;
Obwód głosowania nr 97: Galway, Polska Szkoła im. W. Szymborskiej, Holy Trinity National School, Walter Macken Road, Mervue, Galway, H91A3H2
Obwód głosowania nr 98: Limerick, 66 O’Connell Street, Limerick.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.