fbpx

Ruszyły zapisy do naszych szkół polonijnych

Akcja “Shape your City” w Together-Razem
2019-03-03
Akademia Razem sprząta świat
2019-04-06
Show all

Ruszyły zapisy do naszych szkół polonijnych

 
 

Rozpoczęła się rekrutacja do Zespołu Szkół Polonijnych Akademii Razem działających przy Centrum Together-Razem.
Szkoły działają w pięciu miastach w Cork, w Cobh, w Ballincollig, w Clonaklity oraz w Midleton.

Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski.
Zajęcia odbywają się w środku tygodnia w  godzinach od 16:30 do 18:30.  Dzieci mają wolny weekend.

Czesne  wynosi tylko €51 miesięcznie lub €76 na dwójkę dzieci.

ZASADY PRZYJĘĆ zgodnie z Regulaminem Szkoły:

Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem jest złożenie:

a/ wniosku o przyjęcie do Szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami,

b/ kwestionariusza osobowego dziecka – do pobrania poniżej

c/ dokonanie opłaty administracyjno-wpisowej w wysokości €50 za każde dziecko. Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w szkole i obejmuje czynności związane z przyjęciem do szkoły. Opłata jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, kiedy szkole nie uda się zebrać minimum 6 uczniów do jednej klasy. Opłata jest stałą coroczną opłatą przy rejestracji dziecka do szkoły. W przypadku kontynuacji nauki przez dziecko w Akademii Razem, opłata administracyjno-wpisowa na kolejny rok wynosi €25 za każde dziecko.

Do wniosku o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć następujące dokumenty:
1 odpis aktu urodzenia dziecka,

2 w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas 2-6: kopię świadectwa ostatniej ukończonej klasy/szkoły w Polsce (lub w szkole polonijnej),

3 w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/zdrowotnymi, opinię specjalisty/lekarza prowadzącego GP /poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4 potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu nie zebrania się klasy opłata rejestracyjna zostanie zrefundowana w ciągu 30 dni.

Opłatę należy uregulować na rachunek Centrum Together-Razem wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego ucznia.

DANE BANKOWE: Together-Razem Centre AIB Bank , 66 South Mall, Cork, Ireland Sort Code 93-63-83 Acc No: 46461002 Numer IBAN IE10AIBK93638346461002 BIC AIBKIE2DXXX

Wniosek o przyjęcie można złożyć:

-drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org przesyłając komplet dokumentów lub

-używając formularza online dostepnego TUTAJ

-zgłaszając się osobiście z kompletem dokumentów w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork