fbpx
Pożegnalny występ grupy Bric-a-Brac
2019-01-10
Zebranie nauczycieli Akademii Razem
2019-01-27
Show all

Podsumowanie roku 2018

 
 

Styczeń dla większości organizacji pozarządowych w Irlandii to czas podsumowań oraz sprawozdań z działalności roku bieżącego. Nim przygotowany zostanie formalny raport z działalności oraz przeprowadzony zostanie formalny audyt finansowy  przedstawiamy poniżej  w telegraficznym skrócie rok działalności Centrum Together-Razem najpierw przedstawiając główne obszary działalności organizacji, a następnie w formacie krótkiego kalendarium roku 2018.

Rok 2018 był bardzo intensywnym rokiem dla Centrum Together-Razem. Centrum działa zgodnie z zasadami tzw Governance Code, spełnia wszystkie wymagania Charity Authority w Irlandii i posiada przejrzystą  strukturę zarządzania oraz policies i zarządzenia regulujące wszystkie aspekty funkcjonowania  profesjonalnej organizacji działającej na terenie Irlandii. Together-Razem jest również finansowo kontrolowane przez wewnętrzny Subkomitet ds. Finansów oraz  niezależnego audytora księgowego, a raporty są przesyłane do CRO oraz do Regulatora Charites.

Organizacja  pomimo fałszywych pomówień opublikowanych i usuniętych później na nierzetelnym polskim portalu utrzymała swoją  efektywność w dostarczaniu serwisów oraz rozwinęła szerzej kilka już istniejących usług.

Together-Razem dzięki profesjonalnej strukturze oraz szerokiej ofercie jest cenione  zarówno przez irlandzkie (HSE, County & City Council, TUSLA, Ministerstwo ds. Integracji)  oraz polskie instytucje (MSZ, Senat RP, Prezydent RP, Ambasada RP w Dublinie ) czy inne partnerskie organizacje pozarządowe (Saint Vincent de Paul, Immigrant Council of Ireland, Cork Migrant Centre, czy EUWP, Forum Polonia).   Charakter wykonywanych zadań w ramach działalności nie zawsze  pozwala na publikowanie historii ludzi, którzy skorzystali z serwisów Centrum z uwagi na przestrzeganą  zasadę poufności.  Sprawy i historie wielu ludzi są w wielu przypadkach trudne, smutne i  nie są medialne i spektakularne,  ani nie wpisują się w żaden trend, który mógłby zainteresować wiele mediów, stąd można jedynie podzielić się wynikami pracy Centrum Together-Razem. Dzięki korzystaniu z elektronicznego programu komputerowego do rejestracji spraw o nazwie Asystent oraz skrupulatnemu rejestrowaniu każdego kontaktu możliwe jest bardzo dokładne przedstawienie statystyk pracy Centrum Together-Razem.

Najważniejszą informacją podsumowywująca cały  2018 rok jest to, iż 1088 osób skorzystało z serwisów Together-Razem. Ponadto przez cały 2018 udało się wykonać 1710 interwencji na rzecz klientów korzystających ze wsparcia Together-Razem. Za interwencję uznać należy każdą czynność wykonaną na rzecz klienta m.in.: poradę, sesje terapeutyczną, telefon wykonany w imieniu klienta czy napisane pismo albo wniosek.

W roku 2018 odebraliśmy również znaczącą ilość telefonów w liczbie 2319 oraz 1730 kontaktów email.

Wsparcie terapeutyczne w Poradni U-Clinic

Do najważniejszych zmian rozwojowych zaliczyć należy uruchomienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej dla bezdomnych Polaków, dzięki finansowemu  wsparciu irlandzkiej HSE. Udało się zatrudnić terapeutę na 2 lata do pracy z Polakami znajdującymi się w schroniskach dla bezdomnych. Terapeutka pracuje w schronisku St Vincents oraz w Cork Simon. Poradnia U-Clinic  powiększyła się więc o kolejnego terapeutę pracującego w terenie ponadto do teamu Poradni  dołączyła terapeutka pracująca w nurcie Gestalt. Istotne jest, ze  kontynuowane były programy leczenia uzależnień : intensywny program terapii oraz uruchomiony został program terapii dla kobiet współuzależnionych.Dodatkowo odbyły się warsztaty z Mindfullness oraz z zakresu Trauma Release Excercises, a terapeuci w roku 2018 nieustannie doskonalili swoje kwalifikacje. Liczbowo  odbyło się w sumie 779 sesji płatnych i bezpłatnych, zaś 204 osoby otrzymało pomoc terapeutyczną. Terapia dostarczana w ramach Poradni U-Clinic jest uznawana przez HSE, Tusla i sądy rodzinne oraz lekarzy GP, przyjmowane są wnioski o wsparcie z tych instytucji, a wszyscy terapeuci posiadają najwyższej jakości kwalifikacje i posiadają profesjonalne ubezpieczenie, a co najważniejsze terapia odbywa się po polsku.

Edukacja – Akademia Razem i inne formy wsparcia edukacyjnego

W obszarze edukacji  istotnym faktem ważnym dla rozwoju organizacji  było uruchomienie dwóch oddziałów społecznej szkoły polonijnej Akademii Razem w Midleton we wrześniu oraz w Clonaklity w listopadzie.

Akademia Razem osiągnęła bardzo wysoki poziom rozwojowy i nadrzędnym działaniem jest utrzymanie profesjonalizmu w dostarczaniu usług edukacyjnych bez podnoszenia opłat za szkole oraz poszukiwanie wsparcie zewnętrznego aby obniżać koszty funkcjonowania  z korzyścią dla rodziców.  Akademii Razem to w tym momencie 137 dzieci oraz 5 oddziałów szkolnych : w Cork, w Cobh, w Ballincollig, w Midleton i w Clonakilty. Udało się udoskonalić  mobilną bibliotekę oraz rozpoczęto  testowanie software do obsługi szkoły online. Kadra nauczycielska doskonaliła się na warsztatach i treningach, a bardzo istotnym było szkolenie nauczycieli  z zakresu profilaktyki logopedycznej.

W kwestii edukacji językowej bardzo sprawnie funkcjonowały konwersacje językowe dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności językowe prowadzone przez Irlandczyka- wolontariusza w każdy wtorek od 18.00 do 19.30. Ponadto odbywały się kursy na poziomie Podstawowym PLUS i cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Z kursów językowych skorzystały 42 osoby w roku 2018.

 

 

Ponadto w zakresie pomocy i edukacji udało się również  przy współpracy z partnerem z Polski przygotować  i uruchomić druga edycję programu Bez Granic 2.0 dla polskiej młodzieży, która zdobywa praktyki szkolne w Cork. W roku 2018 przyleciało z Polski 10 osób, a kolejne osoby spodziewane się w roku 2019.

 

Pisząc o edukacji w ciągu roku 2018 odbywał się cykl warsztatów i szkoleń rozwojowych otwartych dla wszystkich Polaków pod nazwa Happiness Club koordynowany przez Karolinę Zygmunt. Tematy jakie były poruszane podczas roku dotyczyły miedzy innymi: asertywności, rozwoju zawodowego, poczucia koherencji czy toksycznych relacji.

W ramach nabywania doświadczeń zawodowych w Together-Razem była możliwość odbywania praktyk szkolnych i zawodowych, a także  w ramach programu europejskiego Erasmus Plus.

 

Poradnictwo – socjalne, prawne i online

Dzięki wsparciu ze strony Ambasady RP oraz MSZ i Stowarzyszeniu Wspólnota Polska oraz Senatowi RP kolejny rok prowadzono Poradnie Prawno-Socjalną, której głównym celem jest wsparcie Polaków w zakresie informacji  z zakresu pomocy socjalnej oraz poradnictwa prawnego, a także  poradnictwa online dla tych osób , które osobiście nie mogą stawić się na konsultacje w biurze Together-Razem. Te trzy strumienie programowe stanowią pełny obraz  Poradni Socjalno-Prawnej. Poradnia jest kontynuacja projektu, który powstał w roku 2012 i skutecznie działa dzięki wsparciu z Ambasady RP w Dublinie.

W sumie z serwisów Poradni skorzystało 416 osób udzielono 931 porad.

Poradnictwo socjalne odbywa się w biurze w Together-Razem, a doradcy socjalni zajmują się głównie świadczeniem porad, udzielaniem informacji,  pisaniem pism, wykonywaniem telefonów w imieniu klienta. Do głównych problemów z jakimi się pojawiają klienci należą:  kwestie habitual residence, numeru PPS, bankowe sprawy, podatkowe, zasiłków socjalnych, świadczenia HAP oraz tematyki social housing, odwołania od decyzji, kwestia dostępu do serwisów zdrowotnych, karty medycznej, renty, emerytury czy z zakresu prawa pracy. Od roku 2017 prowadzone też jest  poradnictwo z zakresu powrotu do Polski oraz poradnictwo w procesie naturalizacji. Poradnictwo socjalne odbywa się 2 razy w tygodniu.  Z poradnictwa socjalnego skorzystały 152 osoby, a udzielonych zostało 518 porad.

W zakresie poradnictwa prawnego prowadzane są Kliniki Prawne przy współpracy dwóch irlandzkich kancelarii prawnych Lilllian O’Sullivan Solicitors oraz Kevin Hegarty Solicitors. Przy asyście tłumacza Polacy raz w tygodniu mogą uzyskać poradę prawną z zakresu prawa cywilnego. Nie udzielane jest poradnictwo z kwestiach prawa kryminalnego czy prawa social welfare. Według danych dostępnych 73 osoby otrzymały porady prawne oraz odbyły się 204 porady prawne.

W założeniach projektu Poradni Prawno-Socjalnej wsparcie kierowane było do  osób z rejonu Cork i hrabstwa Munster, jednakże z uwagi na fakt, iż Together-Razem jest jedyna tego typu polonijna organizacją charity  w całej Irlandii wsparcia udzielane zostało również tym, z poza rejonu hrabstwa Cork za pomocą bezpłatnego serwisu www.poradniaonline.org.

W ramach serwisu Poradnictwa Online doradca socjalny odpowiadał na zapytania Polaków związane z trudnościami, jakie doświadczają, jako migranci w Irlandii. Z tego typu poradnictwa skorzystało 191 osób i udzielonych zostało 209 porad.

 

Projekty i programy integracyjne i inne

W zakresie działalności integracyjnej i obywatelskiej należy zaznaczyć ze rok 2018 był rokiem 100-lecia odzyskania niepodległości i Centrum Together-Razem istotnie skoncentrowało się na organizacji uroczystości w Cork.

Razem dla Niepodległej

W ramach całego roku Together-Razem przygotowało cykl imprez z okazji tej pięknej rocznicy.  Już we wrześniu odbył się bieg w ramach Cork Women’s Mini Marathon  pt. „Kobiety dla Niepodległej”, w październiku odbył się  koncert polskiego zespołu grającego irlandzka muzykę Carrantouhill. W listopadzie zorganizowana została wystawa Kobiety Niepodległości w katedrze w Cork
główne uroczystości odbyły się w dniu 9 listopada 2018 w Urzędzie Miasta w Cork u Burmistrza miasta z przedstawicielem Senatu RP z Polski oraz wydarzenie bezprecedensowe, a mianowicie zawieszenie flagi Polski na budynku Urzędu Miasta. Tego samego wieczora odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów zespołu szkol Akademii Razem. Ważnym było również uhonorowanie przyjaciela Polaków Adriana Cartona de Wiarta w miejscu jego pochówku.

Seniorzy Together

W roku 2018 został prowadzony bardzo istotny program aktywizacji seniorów pod tytułem „Doinformowany Senior” podczas którego, seniorzy  przygotowywali Poradnik  z najważniejszymi informacjami dla starszych Polaków w Irlandii. Poradnik ten następnie został wydrukowany i przekazany do dystrybucji na terenie całej Irlandii. Program był prowadzony pod patronatem marszałka Senatu RP. Seniorzy z grupy również brali udział w programie „Sto Lat Seniorzy” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.  Odbyło się 47 spotkań oraz w programach seniorskich uczestniczyły 33 osoby

Bric-a-Brac – grupa teatralna

Grupa teatralna przygotowała 2 przedstawienia –wieczór kolęd  pt „Pochyleni nad żłóbkiem” oraz występ w lipcu  pt „Spory Roku”.

Grupę tworzyło od 6 do 7 osób.

 

Akcja podziel się Świąteczną Radością

Dzięki współpracy z SVP 25 rodzin otrzymało paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia w Cork  – akcja Together-Razem

Fundraisingowe bieganie

W 2018 udało się zorganizować jedna 5-osobową sztafetę do biegu w maratonie Cork City Marathon w Cork, zaś w Cork Women’s Mini Marathon pod hasłem Razem dla Niepodległej ponad 20 osób wzięło udział w biegu.

Inne kampanie, akcje

Centrum Together-Razem aktywnie angażuje się w kampanię promujące Polskę i Polaków, działanie na rzecz dobrego wizerunku Polaków oraz działania aktywizacji obywatelskiej. Istotną częścią działalności organizacji jest zwiększanie świadomości obywatelskiej wśród Polaków w Irlandii, co może być znacząca korzyścią dla polskiej społeczności w przyszłości  ale również wspieranie tych potrzebujących w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Together-Razem wzięło udział w akcji promującej krwiodawstwo „Bloody Foreigners” przygotowanej przez Immigrant Council of Ireland , ponadto w akcji „Jesteś u siebie zagłosuj” przygotowanej przez Forum Polonia  oraz w  festiwalu PolskaEire Festival 2018.

Dyżury konsularne

Dyżury konsularne odbywały się w marcu i październiku, gdzie ponad 200 osób załatwiało swoje sprawy z przedstawicielstwem Konsulatu RP z Dublina.

Afiliacje Centrum Together-Razem w roku 2018

Centrum Together-Razem jest częścią Public Participation Network w Cork w obszarze social inclusion,  oraz jest częścią Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych