fbpx

Jak sobie radzić ze złością? Nowy program terapeutyczny

Doroczna akcja “Podziel się świąteczną radością”
2018-12-18
Pożegnalny występ grupy Bric-a-Brac
2019-01-10
Show all

Jak sobie radzić ze złością? Nowy program terapeutyczny

 
 

Wielu pacjentów terapii i nie tylko uzależnień, ale i korzystających z psychoterapii z powodów trudności natury psychicznej uskarża się na wybuchy niekontrolowanej złości, na przejawy agresji, co często prowadzało do problemów rodzinnych. Gniew i przemoc wg doświadczeń w pracy z pacjentami w terapii często mogą odgrywać rolę przyczynową w inicjowaniu stosowania narkotyków i alkoholu, a także mogą być konsekwencją nadużywania substancji psychoaktywnych. Na przykład osoby, które doświadczyły traumatycznych przeżyć, często doświadczają uczucia gniewu i działają agresywnie, a także nadużywają narkotyków lub alkoholu. Wiekszosc terapeutów często dostrzega związek między gniewem i przemocą a używaniem substancji psychoaktywnych. Wiele osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi jest ofiarami traumatycznych wydarzeń życiowych, co z kolei prowadzi do używania substancji psychoaktywnych, gniewu i przemocy.

Pomimo związku między gniewem i przemocą a nadużywaniem substancji psychoaktywnych, opracowano niewiele sposobów leczenia problemów związanych z gniewem i przemocą.

Program , który bezie realziwoany w Poradni U-Clinic w Cork jest programem który powstał w USA  i został opracowany na podstawie badań w ośrodku medycznym San Francisco Veterans Affairs (SFVA) Medical Center i szpitalu San Francisco General Hospital.

Główną metodykę pracy w tym programie stanowi terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która została uznana za terapię efektywną i ograniczającą czas leczenia osób z problemami z gniewem (Beck i Fernandez, 1998; Deffenbacher, 1996; Trafate, 1995)

Model terapeutyczny w tym programie to podejście łączone CBT, które wykorzystuje interwencje relaksacyjne, poznawcze i interwencje w zakresie umiejętności komunikacyjnych. Zgodnie z łączonym podejściem uczestnikom programu przedstawia się opcje w oparciu o te różne interwencje, a następnie zachęca się ich do opracowania zindywidualizowanych planów kontroli gniewu, przy zastosowaniu tylu technik, ile to możliwe. Nie wszyscy uczestnicy korzystają ze wszystkich technik i interwencji przedstawionych w terapii (np. restrukturyzacji poznawczej), ale prawie wszystkim udaje się zakończyć terapię przy użyciu więcej niż jednej techniki lub interwencji w ich planach kontroli gniewu. W teorii, im więcej technik i interwencji dana osoba zastosuje w swoim panie kontroli gniewu, tym lepiej będzie przygotowana do zarządzania gniewem w odpowiedzi na wydarzenia prowokujące gniew.

W badaniach przeprowadzonych w ośrodku medycznym SFVA Medical Center i szpitalu San Francisco General Hospital przy użyciu tego modelu terapii konsekwentnie wykazano znaczne zmniejszenie zgłaszanego przez pacjentów gniewu i agresji (Reilly, Clark, Shopshire i Delucchi, 1995; Reilly, Shopshire, i Clark, 1999, Reilly & Shopshire, 2000, Shopshire, Reilly, i Ouaou, 1996)

Program jest dla wszystkich mających trudności z wyrażaniem złości oraz jej kontrolowaniem. Oto kilka tematów z programu:  – Koncepcyjne ramy rozumienia gniewu – Cykl agresji: Jak zmienić cykl -Restrukturyzacja poznawcza-Szkolenie w zakresie asertywności i Model Rozwiązywania Konfliktów- Gniew i rodzina: Jak nauka z przeszłości może wpływać na obecne zachowanie

Wymagania kwalifikacyjne do programu:

  • minimum 2-tygodniowa abstynencja od substancji (alkohol, narkotyki)
  • gotowość do cotygodniowego uczestnictwa w programie przez okres 12 tygodni ( ok 3 miesiące)
  • wplata kwoty €180 tytułem donation na konto Together-Razem lub jeśli  €15 za terapie grupową ok €60 miesięcznie (program nie jest subsydiowany przez grant zewnętrzny)

Nr konta: IBAN IE10AIBK93638346461002 (wyślij potwierdzenie wpłaty na info@together-razem.org) lub płatność można dokonać korzystając z PayPal płacąc kwotę €185 (z uwagi na podatek PayPal) na konto email: info@together-razem.org

 

Korzyści z programu:

  • darmowy zeszyt ćwiczeń
  • 24 sesje terapii grupowej w kosztach €180 a więc €7.5 za sesje ( bardzo niska cena)
  • na koniec terapii gotowy plan radzenia sobie ze złością
  • przynajmniej jedna technika radzenia sobie ze złością wyuczona
  • spokojniejsze życie

Start programu po zebraniu się grupy- planowany na początek lutego – 18 lutego 2019

Program odbywać się będzie w każdy poniedziałek od godziny 18.30 do 20.00

 

Program prowadzić będzie Wojciech Bialek dyplomowany terapeuta uzależnień, pracownik socjalny wpisany do irlandzkiego rejestru profesjonalnych pracowników socjalnych CORU pod numerem SW00585. Ukończył szkolenie z zakresu terapii uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Błękitnego Krzyża w Polsce, zaś w Irlandii zdobył Dyplom z zakresu terapii uzależnień (Addiction Studies) przy HSE Arbour House w Cork i jest akredytowanym w Irlandii terapeuta uzależnień w ACI (Addiction Counsellors of Ireland) z wpisem pod numerem: 2016M01. W roku 2014 ukończył również specjalistyczny kurs detoksykacyjnej akupunktury ucha pod okiem Philippa Pujade. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Pat’a Coughlana.

Osoby zainteresowane mogą rejestrować się tutaj: https://together-razem.org/pl/events/program-radzenie-sobie-ze-zloscia/ , lub wysyłając emaila na adres  uclinic@together-razem.org

Więcej informacji o programie można uzyskać dzwoniąc pod numer 0863231184