fbpx
Warsztaty dla nauczycieli Akademii Razem
2018-10-05
Raportuj rasizm
2018-10-10
W dniu 1 października 2018 w siedzibie Centrum Together-Razem odbyło się Walne Zabranie wszystkich członków Together-Razem.  Zebranie odbyło się w późniejszym terminie niż zwykle, gdyż wcześniejszą decyzją Board of Directors nastąpiła zmiana roku finansowego i raport finansowy obejmował okres wiekszy niż 12 miesięcy. Podczas zebrania przedstawiony został raport roczny z aktywności za rok 2017, który został przyjęty oraz audyt finansowy, który również został przyjęty. W gronie nowych dyrektorów powitana została Pani Vourneen O’Mahony, która była jedną z pierwszych osób, które przyjeły pod swój organizacje polonijne w roku 2005 i 2006. Vourneen obecnie na emeryturze to doświadczony manager oraz psychoterapeuta.  Na zebraniu również oficjalnie zaaprobowano nowe przygotowane dla Together-Razem rozporządzenie GDPR oraz podjęto decyzję finansowe dotyczące  szkoły Akademia Razem. Zredukowana została liczba Subkomitetów z 6 do 3 i pozostały Komitety: Finansów i Kontroli i Zarządzania, Komitet Doradczy ds Programów oraz Komitet ds Promocji Fundraisingu mających za zadania planowanie i czuwanie nad realizacja zadań organizacji.  Ponadto podjęta została dyskusja dotycząca strategicznych celów na na najbliższe lata oraz dokonano ustaleń kalendarza spotkań na rok 2018 i 2019.