Warsztaty dla nauczycieli Akademii Razem

Międzynarodowy Dzień Kropki w Akademii Razem
2018-09-30
Walne Zgromadzenie
2018-10-06
Show all

Warsztaty dla nauczycieli Akademii Razem

Dnia 28 września 2018 nauczyciele Akademii Razem w
ramach obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności wzięli udział w warsztacie
szkoleniowym dotyczącym profilaktyki logopedycznej
pt.„Profilaktyka logopedyczna – gry i zabawy”. Celem warsztatów było
zdobycie wiedzy na temat najczęściej spotykanych wad wymowy u dzieci
dwujęzycznych oraz ich objawy oraz poznanie metod wspierania rozwoju mowy,
usprawniania narządów artykulacyjnych i treningu słuchu fonematycznego.

Po teorii nadszedł czas na praktykę. Pani Kamila
Małkowska, logopeda z wieloletnim doświadczeniem, zaprezentowała szereg gier i
ćwiczeń logopedycznych, które nauczyciele będą mogli wprowadzać podczas zajęć
polonistycznych, szczególnie w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Po zakończonym warsztacie każda z uczestniczek
otrzymała imienny dyplom  ukończenia
warsztatów logopedycznych „Profilaktyka logopedyczna- gry i zabawy”, który
umożliwi prowadzenie warsztatów profilaktycznych w swoich klasach.