Centrum Together-Razem na Światowym Zjeździe Polonii w Warszawie

Konferencja: Niepodległość – polskie i irlandzkie drogi
2018-09-23
Międzynarodowy Dzień Kropki w Akademii Razem
2018-09-30
Show all

Centrum Together-Razem na Światowym Zjeździe Polonii w Warszawie

Przedstawiciele Centrum Together-Razem uczestniczyli w V
Światowym Zjeździe Polonii i Polaków poza Granicami w Warszawie, który
odbywał się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Na zaproszenie Rady Polonii Świata oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Pani Ewa Ikwanty oraz Wojciech Białek z Together-Razam byli obecni
podczas wielkiego wydarzenia trwającego w dniach 20 -23 września w
Warszawie.

Zjazd jak powiedział gospodarz Zjazdu Marszałek Senatu Stanisław
Karczewski był największym wydarzeniem polonijnym w tej kadencji Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego współorganizatorem byli Stowarzyszenie
“Wspólnota Polska” i Rada Polonii Świata.  Ponad 600 uczestników brało
udział w forach tematycznych, debatując o problemach i wyzwaniach
stojących przed strukturami polonijnymi i polskimi w ramach forum
organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i
turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach.

Zjazd swoją inauguracje miał podczas sesji plenarnej w Sejmie, gdzie
Marszałek Karczewski powiedział, że odzyskanie niepodległości to wielkie
wspólne osiągnięcie wszystkich Polaków – żyjących w kraju i poza
granicami.

Z kolei Marszalek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że dzisiaj
polityka Polski zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z
emigracji. List w imieniu premiera odczytał szef jego gabinetu
politycznego Marek Suski. Mateusz Morawiecki podkreślił w nim, że Zjazd
jest ważnym dla wszystkich wydarzeniem, które potwierdza „potrzebę
umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza
macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną”.

Następnie na zaproszenie Prezydenta RP odbyło się spotkanie z parą
prezydencką w ogrodach Pałacu Prezydenckiego i wreszcie wielki koncert
galowy w Teatrze Wielkim pt. „Nasza Niepodległa 1918 – 2018,w którym
wystąpili m in Kayah, Halinka Mlynkova czy Maryla Rodowicz.

W następnie dwa dni uczestnicy obradowali w przygotowanych forach
tematycznych począwszy od Forum Nauki poprzez Forum Edukacji Polonijnej
czy Kultury, Mediów, Duszpasterstwa aż do największego Forum Organizacji
Polonijnych.

W Forum Organizacji Polonijnych, które obradowało w Sali kolumnowej
Sejmu RP swój referat wygłosił Wojciech Białek-Dyrektor Centrum
Together-Razem, który wskazywał na konieczność profesjonalizacji
organizacji polonijnych. W swojej prezentacji Wojciech Białek podnosił,
iż solidna struktura organizacyjna gwarantuje trwałość organizacji i
jest szansą na jej harmonijny rozwój.  Białek krytycznie oceniał
ignorowanie zasad prawa w krajach zakładania organizacji oraz podejście
”jakoś to będzie” tak częste przy realizowaniu wielu inicjatyw
polonijnych. Mówiąc o organizacjach polonijnych w Irlandii odniósł się
do hermetyczności organizacji w znaczeniu zamykania się tylko na polskie
sprawy oraz niechęci do rozwoju i korzystania z lokalnych możliwości do
podnoszenia rangi i znaczenia organizacji. W swoim referacie wskazywał
ponadto na konieczność większej aktywności obywatelskiej oraz
angażowania się we współpracę z lokalnymi władzami. Powiedział „nie
ilość ma znaczenie i nie fakt, iż jesteśmy największą mniejszością w
Irlandii, ale że jedyną szansą na wzmocnienie znaczenia Polaków w
Irlandii jest ich aktywność obywatelska” – „Polacy muszę zapisywać się
do lokalnych spisów wyborców i głosować- mają korzystać z prawa do
głosowania”

O współpracy z Polonią podczas obrad mówili również przedstawiciele prezydenta RP, rządu i parlamentu.

„20 milionów Polaków mieszkających poza krajem to nie tylko potencjał i
wyzwanie, ale i zobowiązanie dla państwa polskiego” – podkreślał
minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

O wkładzie Polonii i Polaków za granicą w walkę o niepodległą Polskę
mówiła wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata Pani Helena Miziniak.
Reprezentanci innych organizacji polonijnych z Wielkiej Brytanii, USA,
Rosji, i Brazylii omówili wskazywali problemy i wyzwania stojące przed
nimi, a także przedstawili kondycję Polonii w tych krajach.

Forum było okazją do spotkań m.in. z dwoma córkami polskich prezydentów
na Uchodźstwie z Panią Jagodą Kaczorowską oraz Panią Teresa Sabbat.
Zjazd to również okazją do rozmów i spotkań z przyjaciółmi z organizacji
sympatyzującymi z Centrum Together-Razem m in. z przedstawicielami
Zjednoczenia Polskiego z Wielkiej Brytanii z Kanady, z Kongresu Polonii
Amerykańskiej, przyjaciółmi z Kanady, Hiszpanii, Szwecji, Węgier czy
Włoch.

Pani Ewa Ikwanty obecna była w telewizji polskiej w programie „Halo
Polonia” udzielając wywiadu, w którym podkreślała znaczenie programów
integracyjnych dla osób starszych, gdyż Polonia w Irlandii, to nie tylko
dzieci, ale również osoby starsze i promowała program „Doinformowany
Senior” oraz nowy, który wkrótce ruszy.

Podczas wielu spotkań i napiętego terminarza dyskusji i obrad udało się
zamienić słowa z Ministrem Andrzejem Papierzem z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, ministrem w Kancelarii Prezydenta Adamem Kwiatkowskim
oraz z przewodniczącą Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami Panią
Anną Szmidt-Rodziewicz, którzy zostali zaproszeni do Irlandii, aby
zapoznać się bliżej z działalnością Centrum Together-Razem.

Warto wspomnieć również, iż oprócz przedstawicieli Centrum
Together-Razem delegacje z Irlandii tworzyli również przedstawiciele
innych organizacji z Irlandii m.in: Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego,
Biblary, Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii, ZHP czy Macierzy Polskiej.