fbpx

Zapraszamy do polskiej szkoły w Clonakilty

Nowy kurs angielskiego 2018/2019
2018-09-09
Pobiegliśmy Razem dla Niepodległej
2018-09-16
Show all

Zapraszamy do polskiej szkoły w Clonakilty

Akademia Razem w Clonakilty zaprasza dzieci do polskiej szkoly popołudniowej. Zapisy trwają. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach od 16.30 do 18.30 w szkole Scoil na mBuachaillí w centrum Clonakilty.
Akademia Razem działa juz od 2015 r i jest zarejestrowana na liscie placówek ORPEG tutaj
jest również wspierana przez Ambasadę RP w Dublinie tutaj link
 

Jak zapisać dziecko do szkoły?
Zgłoszenie kandydata do szkoły

Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem jest złożenie:

1 wniosku o przyjęcie do Szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami,

2 kwestionariusza osobowego dziecka,

3 opłaty wpisowej w wysokości €50 za każde dziecko. Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w szkole i obejmuje czynności związane z przyjęciem  do szkoły.  Opłata jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, kiedy szkole nie uda się zebrać minimum 6 uczniów do jednej klasy.

 

Do wniosku o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć następujące dokumenty:

1 odpis aktu urodzenia dziecka,

2 w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas 2-6: kopię świadectwa ostatniej ukończonej klasy/szkoły w Polsce (lub w szkole polonijnej),

3 w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/zdrowotnymi, opinię specjalisty/lekarza prowadzącego GP /poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4 potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu nie  zebrania się klasy opłata  rejestracyjna zostanie zrefundowana w ciągu 30 dni. Opłatę należy uregulować na rachunek Centrum Together-Razem wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego ucznia.

 

KONTO:

AIB Bank , 66 South Mall, Cork, Ireland

Sort Code  93-63-83

Acc No:     46461002

IBAN    IE10AIBK93638346461002
BIC     AIBKIE2DXXX

 

Rejestracji do szkoły można dokonać:

  • 1.osobiście w biurze Together-Razem pod adresem:Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park Old Mallow Road, Cork,
  • 2. wysyłając wniosek oraz kwestionariusz wraz z dokumentami drogą mailową na adres: razemacademy@together-razem.org
  • 3. za pomocą strony internetowej www.together-razem.org tutaj link