fbpx
Przerwa wakacyjna
2018-07-18
Prezentacja Poradnika Doinformowanego Seniora w Urzędzie Miasta
2018-07-20

Poradnia ,,U-Clinic’’ przy Centrum Together-Razem zaprasza do uczestnictwa w Programie Dalszego Zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i hazardu, które utrzymują abstynencję oraz ukończyły program podstawowy dla osób uzależnionych w poradniach leczenia uzależnień lub w ośrodkach stacjonarnych w Polsce lub w Irlandii.

Jeśli zatem masz za sobą podstawowy etap terapii, pragniesz pogłębiać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego, trzeźwego życia oraz chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie asertywności, rozpoznawania oraz zdrowego reagowania w sytuacji nawrotu choroby, a także radzenia sobie z emocjami i trudnymi życiowymi sytuacjami – ta grupa jest dla Ciebie.

Program Dalszego Zdrowienia składający się z terapii indywidualnej i grupowej i obejmować będzie pracę nad zwiększaniem poczucia koherencji we wszystkich obszarach życia osoby uzależnionej, na radzeniu sobie ze stresem, złością, wstydem, poczuciem winy. Osoba uzależniona będzie miała możliwości przyjrzeć się procesom zachodzącym w jej wnętrzu wraz z rozwojem i rehabilitacja oraz budować realistyczny obraz siebie. W ramach terapii trening relaksacji oraz dodatkowo aurikuloterapia ( relaksacyjna akupunktura ucha).

Terapie prowadzić będzie Wojciech Białek – akredytowany w Irlandii terapeuta uzależnień Addiction Counsellors of Ireland (http://www.addictioncounsellors.ie/members).

Warunkiem kwalifikacji do grupy jest odbycie wcześniejszej konsultacji kwalifikującej do grupy.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel 0863231184

 

 
 

Poradnia ,,U-Clinic’’ przy Centrum Together-Razem zaprasza do uczestnictwa w Programie Dalszego Zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i hazardu, które utrzymują abstynencję oraz ukończyły program podstawowy dla osób uzależnionych w poradniach leczenia uzależnień lub w ośrodkach stacjonarnych w Polsce lub w Irlandii.

Jeśli zatem masz za sobą podstawowy etap terapii, pragniesz pogłębiać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do satysfakcjonującego, trzeźwego życia oraz chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie asertywności, rozpoznawania oraz zdrowego reagowania w sytuacji nawrotu choroby, a także radzenia sobie z emocjami i trudnymi życiowymi sytuacjami – ta grupa jest dla Ciebie.

Program Dalszego Zdrowienia składający się z terapii indywidualnej i grupowej i obejmować będzie pracę nad zwiększaniem poczucia koherencji we wszystkich obszarach życia osoby uzależnionej, na radzeniu sobie ze stresem, złością, wstydem, poczuciem winy. Osoba uzależniona będzie miała możliwości przyjrzeć się procesom zachodzącym w jej wnętrzu wraz z rozwojem i rehabilitacja oraz budować realistyczny obraz siebie. W ramach terapii trening relaksacji oraz dodatkowo aurikuloterapia ( relaksacyjna akupunktura ucha).

Terapie prowadzić będzie Wojciech Białek – akredytowany w Irlandii terapeuta uzależnień Addiction Counsellors of Ireland (http://www.addictioncounsellors.ie/members).

Warunkiem kwalifikacji do grupy jest odbycie wcześniejszej konsultacji kwalifikującej do grupy.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel 0863231184