fbpx
Prawa pracownicze
2017-01-28
Poradnik COVID-19 oparty o informacje HSE
2020-03-01
Show all

Ważne adresy

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie 
5 Ailesbury Road 
Ballsbridge 
Dublin 
Tel.: 00353 1 283 08 55 
E-mail: dublin@msz.gov.pl 
 
Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie 
4-8 Eden Quay 
Dublin 
Tel.: 00353 1 871 80 20 
Sekretariat: dublin.consul@msz.gov.pl 
Dział opieki konsularnej: dublin.op@msz.gov.pl 
Dział wizowy: dublin.visa@msz.gov.pl 
Dział paszportowy: dublin.pass@msz.gov.pl 
Dział cywilno-prawny: dublin.legal@msz.gov.pl 
Dział współpracy z Polonią: dublin.polonia@msz.gov.pl
 
Telefon alarmowy – tylko wypadki nadzwyczajne – 00353 85 80 30 287 
E-mail: info@polishconsulate.ie 
http://www.polishconsulate.ie/
 
Cork City Council, City Hall – Urząd Miasta, Anglesea Street, Cork, Ireland.
Telephone +353 21 4966222.
 
Injuries Board – niezależna instytucja pomagająca osobom, które uległy wypadkowi i starają się o odszkodowanie. 
P.O. Box 8 
Clonakilty 
Co. Cork 
Infolinia: 1890 829 121 
E-mail: equiries@injuriesboard.ie 
www.injuriesboard.ie
 
Office of the Ombudsman – Rzecznik Praw Obywatelskich. 
19 Lower Leeson Street 
Dublin 2 
Tel.: 01 639 56 00 
Infolinia: 1890 223 030 
E-mail: ombudsman@ombudsman.gov.ie 
www.ombudsman.ie
 
 
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017