fbpx
Podatki
2017-01-28
Prawa pracownicze
2017-01-28
Irlandzki system podatkowy przewiduje wiele ulg oraz zwolnień podatkowych. Podlegają one ocenie, analizie oraz ewaluacji w dedykowanych komisjach parlamentarnych, ministerstwach, a także w kręgach eksperckich. Poniżej przedstawione zostanie kilka zmian, które przewiduje ustawa budżetowa na 2017 rok.
Przede wszystkim, należy wskazać ulgę podatkową dla osób chcących nabyć pierwszą nieruchomość. Jeżeli jej cena rynkowa nie przekracza 600 tysięcy euro, będzie można uzyskać obniżkę podatku dochodowego o maksymalnie 5% od kwoty nieprzekraczającej 400 tysięcy euro. W praktyce maksymalna wysokość ulgi wyniesie 20 tysięcy euro. Będzie można ją rozłożyć na cztery lata, rocznie zapłaci się więc do 1.25% mniej podatku dochodowego.
Ulga podatkowa dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnionych, podniesiona zostanie do 950 euro.
Podniesiona zostanie kwota wolnej od podatku w przypadku uzyskiwania dochodu
z wynajmu pokoju w mieszkaniu, do 14 tysięcy euro.
Przewiduje się zwolnienie z podatku Vehicle Registration Tax (rejestracja nowego auta) dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych do 2018.
Dla rodzin o łącznych dochodach nieprzekraczających 37,500 euro w danym roku podatkowym, istnieje możliwość pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, w kwocie maksymalnie do osiem tysięcy rocznie.
Wzrost ulgi podatkowej – The Home Carer Tax Credit o 100 euro, z kwoty 900 euro do 1000 tysiąca euro.
Wzrost wszystkich płatności socjalnych w ramach zasiłków Social Welfare o 5 euro na tydzień, od marca 2017 roku
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017