fbpx

PPS numer identyfikacji

Linie lotnicze zobligowane do rekompensaty za odwołane lub nieterminowe loty.
2017-01-03
Rodzaje zatrudnienia
2017-01-28
Show all

PPS numer identyfikacji

PPS czyli Personal Public Service Number- jest to numer identyfikacyjny, unikalny dla każdej osoby, i wystarczy wyrobić go raz na całe życie. Składa się z siedmiu cyfr i jednej lub dwóch liter. W kontekście przyjazdu do Irlandii, i podjęcia pracy, jego wyrobienie wydaje się niezbędne. Jest on bowiem konieczny do podjęcia legalnego zatrudnienia, rozliczenia podatku dochodowego, załatwienia większości spraw w irlandzkich urzędach administracji publicznej, czy skorzystania z bezpłatnej służby zdrowia lub podjęcia edukacji. Bez numeru PPS, nie będzie można ubiegać się o dedykowane świadczenia społeczne, zawrzeć umowę ubezpieczenia. Utrudnione będzie również otworzenie konta osobistego w banku. Nadanie numeru PPS, sankcjonuje pod względem formalnym nasz pobyt w Irlandii oraz korzystanie
z praw i swobód obywatelskich, zagwarantowanych licznymi przepisami prawa.
Aby wyrobić numer PPS, należy skompletować wymagane dokumenty, stwierdzające naszą tożsamość tj. dowód osobisty paszport oraz potwierdzające nasz adres zamieszkania.
W praktyce może to być rachunek za prąd, gaz, lub telefon- z adresem zamieszkania, wystawiony na nasze nazwisko. Natomiast w przypadku gdy wynajmujemy pokój lub mieszkanie, co statystycznie zdarza się najczęściej, wystarczy pismo wystawione przez osobę wynajmującą, z potwierdzeniem adresu zamieszkania. Należy również przedłożyć pismo od pracodawcy, potwierdzające zatrudnienie. Następnie należy udać się do  biura Social Welfare (Urząd do Spraw Socjalnych). Pełny wykaz adresów znajduje się na stronie internetowej: www.welfare.ie. Na miejscu wypełnia się specjalny druk, o nadanie numeru PPS. Stosowny dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacyjnego, zostanie dostarczony pocztą na podany we wniosku adres zamieszkania.
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017