fbpx
Kwoty wolne od podatku
2017-01-28
Ulgi
2017-01-28
Show all

Podatki

Poniżej prezentujemy, nie wymienione wcześniej podatki, z którymi możecie się Państwo spotkać w irlandzkim systemie prawnym. 
 
Capital Acquisitions Tax – podatek od spadków i darowizn. Podstawowa stawka wynosi 33%. Istnieje kwota wolna od podatku, która zależy od stopnia pokrewieństwa. Grupa pokrewieństwa syn/córka – 280 tysięcy euro. Grupa: rodzice, brat, siostra, siostrzeniec, siostrzenica, wnuki – 30.150 euro. Grupa: pozostali- 15.075 euro. 
 
Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych, z inwestycji. Stawka wynosi 20% dla zysków do milion euro. 
 
Dividend Withholding Tax – podatek od wypłaconych dywidend. Uiszczany jest przez spółki zarejestrowane w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy, czyli wypracowanego zysku. Stawka podstawowa wynosi 20%. 
 
Vehicle Registration Tax – podatek z tytułu rejestracji nowych pojazdów. Warto podkreślić, że  dla pojazdów zarejestrowanych przed  lipcem  2008  roku,  wysokość  podatku zależy  od  pojemności  silnika.  W  przypadku  pojazdów zarejestrowanych po tej dacie, wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla. Szerzej na temat tego podatku [w:] https://www.ros.ie/evrt-enquiry/vrtenquiry.html?execution=e1s1. 
 
Local Property Tax – podatek od nieruchomości, płacony jest wedle wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych. Stawka 0,18% wartości rynkowej obowiązuje do pierwszych 100 tysięcy euro, natomiast od wartości powyżej 100 tysięcy, stosuje się stawkę
0,25%. 
.
Relevant Contract Tax – podatek przy kontraktach niektórych branż. Jest on potrącany przez zleceniodawcę  i  przekazywany  do  urzędu  skarbowego  z  wynagrodzenia  podwykonawcy  przy  wypłatach, które wynikają z realizowanych kontraktów w takich branżach jak: branża budowlana, leśnictwo itp. Istnieją zwolnienia z tego typu podatku. Podstawowe stawki to 20%, 35%. Więcej na temat: http://www.revenue.ie/en/tax/rct/. 
 
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017