fbpx
Podatek dochodowy
2017-01-28
Podatki
2017-01-28
Prawidłowe obliczenie kwoty wolnej od podatku polega na prawidłowym określeniu podstawowej ulgi – Personal Tax Credit – w odniesieniu do wysokości uzyskiwanych dochodów oraz statusu na rynku pracy. Dla osoby, która rozlicza się samodzielnie, podstawowa ulga wynosi 1650 euro. Dodatkowo, jeżeli ta osoba jest zatrudniona na umowę
o pracę, otrzymuje ulgę w tej samej wysokości, tzw. kredyt podatkowy pracownika (1650 euro), co daje łącznie 3300 euro. Wykonując proste obliczenia, stwierdza się, że przy 20% podatku dochodowym osoba ta musi zarobić powyżej 16 500 euro rocznie, aby przekroczyć wysokość 3300 euro- wymóg płatności podatku. Zatem, co do zasady, kwota wolna od podatku w irlandzkim systemie skarbowo-podatkowym, w niniejszym przypadku, wynosi 16 500 euro.
Należy jednak pamiętać o różnych wariantach rozliczania dochodu, co przy odpowiednim wariancie rozliczeniowym, wpływa na obowiązek podatkowy. W przypadku małżeństwa,
w którym dwie osoby pracują, każda z nich ma prawo do kwoty 3300 euro w ramach dedykowanych kredytów podatkowych. Natomiast w sytuacji, gdy jedna osoba nie pracuje, wówczas pracujący małżonek uprawiony jest do dodatkowego naliczenia kwoty 1650 euro  Personal Tax Credit partnera, co sumarycznie wskaże na sumę 4950 euro, co przełoży się na kwotę wolną od podatku, w skali roku na poziomie ok. 24750 euro. Przy czym, osoba niepracująca, w przypadku opieki nad dzieckiem, może uzyskać dodatkowo kolejne tysiąc euro w ramach ulgi podatkowej Home Carer Tax Credit (kwota tej ulg w obecnej wysokości została podwyższona w ramach zapisów budżetowych na 2017 rok).
Podkreśla się, że osoby z dochodami poniżej 13 tysięcy euro, oraz nieposiadający karty medycznej, nie są zobowiązane do uiszczania opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego – Universal Social Charge.
W przypadku osób w 65 roku życia i powyżej, istnieją limity podatkowe, poniżej których nie istnieje obowiązek podatkowy. Jeżeli całkowity dochód jest mniejszy niż:
18 tysięcy euro – dla osób pozostających poza związkiem małżeńskim, wdowców lub żyjącego partnera cywilnego;
30 tysięcy euro – dla związków małżeńskich i związków partnerskich;
Powyższe limity ulegają zwiększeniu o 575 euro dla każdej kategorii, w przypadku posiadania jednego lub dwójki dzieci, oraz odpowiednio o 830 euro na każde kolejne dziecko.
Szczegółowe zapisy dostępne pod tym linkiem:
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax_credits_and_reliefs/older_peoples_tax_credits_and_reliefs.html
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017