fbpx

Together-Razem na obchodach Święta Niepodległości w Polsce

Seminarium dotyczące emerytur w Irlandii
2016-11-23
Razem od 10 lat. Wspieramy – Doradzamy – Promujemy integrację.
2016-11-24
Show all

Together-Razem na obchodach Święta Niepodległości w Polsce

W dniach 11-12 listopada 2016 w Warszawie odbywała się coroczna Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączona z udziałem w uroczystych obchodach święta Niepodległości. Na posiedzenie Rady Prezesów EUWP przyjechali prezesi organizacji polskich i polonijnych, działających zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy.

Wśród zaproszonych gości obecny był również delegat z ramienia Centrum Together-Razem Pan Wojciech Białek od wielu lat zaangażowany w działalność polonijną w Irlandii. Gospodarzem było Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Na.zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy delegaci wzięli udział w inauguracyjnej Mszy Św. w Świątynii Opatrzności Bożej, w oficjalnych uroczystościach na Placu Piłsudskiego, a także w pi\eknym koncercie Michała Lorenca w Światynii Opatrzności Bożej. Obrady odbywały się na zamku w Pułtusku. Podczas obrad przyjęto sprawozdania z działaności EUWP, podsumowano działania organizacji i wysłuchano zaprosznych senatorów z Senackiej Komisji ds Łączności z Polakami.

Należy zaznaczyć, że od ponad roku Centrum Together-Razem obok Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego są jedynymi organizacjami członkowskimi w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z terenu Irlandii.

Unia zrzesza blisko 40 organizacji polskich i polonijnych z całej Europy.