fbpx

List do Ministra Spraw Zagranicznych dot. Ambasady RP w Dublinie

Brexit – konferencja na Uniwersytecie Warszawskim
2016-11-23
Seminarium dotyczące emerytur w Irlandii
2016-11-23
Show all

List do Ministra Spraw Zagranicznych dot. Ambasady RP w Dublinie

W  programie Jana Pospieszalskiego “Warto rozmawiać” wyemitowanym w TVP1 10 listopada dwoje osób z Dublina zaproszonych do udziału w programie stwierdziło, ze Ambasada RP w Irlandii nie jest życzliwa dla projektów Polonii, nie wspiera projektów historycznych, patriotycznych i polskich, a jeśli pomaga to tylko słownie. Oto link do materiału od 40 minuty: https://vod.tvp.pl/27527802/10112016 

Kategorycznie nie zgadzamy się z przedstawioną opinią. Nie uważamy też, że Polacy w Irlandii są wynaradawiani i tracą kontakt z Polską, i że to jest właśnie wina placówki dyplomatycznej. Dlatego też wspólnie z wieloma organizacjami polonijnymi z Irlandii w zeszłym tygodniu wystosowaliśmy list do Ministra Witolda Waszczykowskiego i wiceministra Jana Dziedziczaka w tej sprawie. Pod listem podpisało się 12 polonijnych organizacji: Biblary (prawie 10 lat działalności), Together-Razem z Cork (10 lat działalności), Irish-Polish Society (ponad 30 lat), Polish-Irish Educational Association (3 lata), Gorey Polish Cultural Association (2 lata), Fingal Polish Irish Cultural Association (4 lata), Forum Polonia (8 lat), Klub Twórczego Myslenia (4 lata), Polish Art Festival Limerick (10 lat), Polish Irish Association (3 lata), Polski Osrodek Społeczno-Kulturalny (ponad 30 lat), ZHP pgk Hufiec Irlandia (4 lata działalności).

Oto treść listu:

Dublin 17 listopada 2016
Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Dotyczy: Programu “Warto rozmawiać” wyemitowanego w TVP 1 w dniu 10 listopada 2016 r.
Szanowny Panie Ministrze,
Nasz list jest reakcją na tezy dotyczące działalności Ambasady RP w Dublinie wygłoszone przez gości programu „Warto rozmawiać”, prowadzonego przez Jana Pospieszalskiego oraz wyemitowanego w dniu 10 listopada 2016 r.
W imieniu organizacji sygnujących niniejszy list, pragniemy podkreślić, że zarówno Pani Zofia Lis-Kozłowska, jak i Pan Piotr Czyżewski nie są, w naszej opinii, osobami reprezentatywnymi dla środowiska polonijnego w Irlandii. Osoby te – wedle naszej wiedzy – nie reprezentują żadnej z organizacji polonijnej zarejestrowanej w Irlandii, a ich działalność nie jest koordynowana z żadną z niżej podpisanych organizacji.
Pragniemy stanowczo zaprotestować przeciwko niesprawiedliwym zarzutom stawianym przez wyżej wymienione osoby w stosunku do pracowników Ambasady RP w Dublinie. Co więcej, pragniemy podkreślić, że osoby te nie mają prawa, mając na uwadze ich dotychczasową działalność w Irlandii, aby twierdzić, że jako jedyne zajmują się działalnością mającą na celu dbanie o dobre imię Polski w Irlandii oraz propagowanie uczuć patriotycznych wśród tutejszej Polonii. W naszym odczuciu ich dotychczasowa działalność i ataki wobec tutejszej placówki dyplomatycznej – w sytuacji kiedy ich inicjatywy są wspierane i promowane przez placówkę – powodują, że wiele organizacji polonijnych odżegnuje się od współpracy z wyżej wymienionymi osobami.
Rokrocznie wiele inicjatyw dostaje wsparcie z Ambasady, są to projekty edukacyjne, oświatowe, kulturalne, pomocowe etc. W tym również na projekty zgłaszane przez wyżej wymienione osoby. Jednocześnie przedstawiciele placówki w Dublinie sami inicjują wiele projektów, tak jak chociażby organizowany wspólnie z Irlandczykami festiwal Polska-Eire, w który włączają się również, a raczej przede wszystkim, organizacje polonijne.
Pragniemy wyrazić naszą pełną gotowość do dalszej dyskusji na temat działalności Ambasady RP w Dublinie oraz organizacji polonijnych w Irlandii. Mamy nadzieję, że zbliżająca się wizyta Pana Ministra w Dublinie będzie ku temu znakomitą okazją. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie, iż do programu Pana Jana Pospieszalskiego zaproszono osoby niereprezentatywne dla znakomitej większości Polonii mieszkającej w Irlandii. W naszym odczuciu, dyskusja w trakcie programu była bardzo jednostronna i umożliwiła wysuwanie daleko idących wniosków nie popartych faktami.
Z wyrazami szacunku,
Aneta Kubas, prezes, Stowarzyszenie Biblary, Dublin
Wojciech Białek, Managing Director, Centrum Together-Razem, Cork
Olaf Berthold, członek zarządu, Fingal Polish Irish Cultural Association, Fingal
Barnaba Dorda, członek komitetu zarządzającego, Forum Polonia Irlandia
Maciej Neumann-Kochanski, prezes Gorey.pl Polish Cultural Association, Gorey
Joanna Piechota, prezes, Irish Polish Society, Dublin
Joanna Dobosz-Chuda, prezes, Klub Twórczego Myślenia, Limerick
Justyna Cwojdzińska, dyrektor, Polish Art Festival Limerick, Limerick
Marcin Piotrowski, Sekretarz Generalny, Polish-Irish Association, Ennis
Monika Kostka, prezes, Polish Irish Educational Association, Arklow
Krystyna Pycińska-Taylor, przewodnicząca zarządu, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Dublin
Katarzyna Kawka, przewodnicząca zarządu PSA – ZHP pgk Hufiec Irlandia