fbpx

Brexit – konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

Targi Pracy EXPO zawitały do Cork.
2016-11-17
List do Ministra Spraw Zagranicznych dot. Ambasady RP w Dublinie
2016-11-23
Show all

Brexit – konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

10 listopada na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Krakowskim Przedmieściu odbyła się konferencja pt. „Brexit – konsekwencje oraz inne zagrożenia dla Polonii w Europie – opinie i prognozy”. Konferencję objął honorowym patronatem Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej a patronatem medialnym TVP Polonia.
Organizatorem konferencji była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W konferencji udział wzięło 14 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i z innych wyższych uczelni, 21 prezesów organizacji członkowskich EUWP, zaproszeni goście oraz zainteresowani pracownicy naukowi i studenci. Z Wielkiej Brytanii przybyła zaproszona przez organizatorów siedmioosobowa grupa ekspercka.
Konferencję zainaugurował Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który powitał uczestników i zaproszonych gości. W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego, gospodarza konferencji wystąpił Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Jako pierwszy zabrał głos Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan i odczytał list do prezydenta EUWP i uczestników konferencji od Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Kolejno zabrali głos goście konferencji: Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”, Kazimierz Kuberski – Dyrektor Biura ds. Kontaktów z Polonią w Kancelarii Prezydenta RP i Wojciech Tyciński – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Gośćmi konferencji byli też: Beata Brzywczy – Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ, Romuald Łanczkowski – Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, Hanka Gałązka – Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Bożena Retelewska – Pierwszy Radca w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Specjalnym, naukowym gościem konferencji była Prezes ZUS, Prof. dr hab. Gertruda Uścińska. Zarówno Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski w swym liście, jak i pozostali goście podkreślali w swych wystąpieniach aktualność tematu i nadzwyczajną wagę zorganizowania konferencji.
Obrady konferencji toczyły się w trzech panelach dyskusyjnych poświęconych kolejno konsekwencjom Brexitu, zagrożeniom nacjonalistycznym i prognozom rozwoju sytuacji Polonii w Europie. W pierwszym panelu – brytyjskim, zatytułowanym „Sytuacja w kraju i wpływ Brexitu na sytuację Polonii w Wielkiej Brytanii”, moderowanym przez Dr Małgorzatę Kaczorowską z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW wystąpili: Dr Przemysław Biskup z Instytutu Europeistyki WNPiSM UW – Brexit – „Analiza prawno-ustrojowa”, Prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Ekonomiczne konsekwencje Brexitu dla Wielkiej Brytanii”, Dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych UW – „Brexit a migracje. Czy Polacy pozostaną w Wielkiej Brytanii?”, Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS – „Wpływ Brexitu na dostęp obywateli UE do brytyjskiego rynku pracy i koordynację systemu zabezpieczenia społecznego”, Tadeusz Stenzel, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii – „Reakcja organizacji polonijnych i społeczeństwa brytyjskiego na wyniki referendum”, Krystyna Olliffe, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – „Brexit zagrożeniem dla uczącej się młodzieży” oraz red. Jakub Krupa z Polskiej Agencji Prasowej w Wielkiej Brytanii – „Ocena Brexitu i jego konsekwencji przez prasę brytyjską”.
W drugim panelu – Europejskim, zatytułowanym „Nacjonalistyczne zagrożenie dla Polonii w krajach europejskich”, moderowanym przez Prof. dr hab. Wojciecha Łukowskiego z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW wystąpili: Dr Przemysław Biskup, Instytut Europeistyki WNPiSM UW – „Nacjonalizm angielski w kontekście Brexitu”, Dr Justyna Miecznikowska, Instytut Europeistyki WNPiSM UW – „Nastroje antyimigracyjne w Austrii a sytuacja Polonii w Austrii”, Dr Karol Kostrzębski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – „Współczesny nacjonalizm w Niemczech, jako zagrożenie dla Polonii”, Dr hab. Anna Sroka, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW – „Hiszpania wobec imigracji” oraz Wiesław Lewicki, Dyrektor Europejskiego Instytutu „Polonicus”, Wiceprezydent EUWP – „Stosunek środowisk polonijnych do ruchów nacjonalistycznych w Europie”.
W trzecim panelu – opinie, zatytułowanym „Prognozy dalszego rozwoju sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii i w Europie po Brexicie”, moderowanym przez Tadeusza Adama Pilata, Prezydenta EUWP wystąpili naukowcy i grupa ekspercka z Wielkiej Brytanii w składzie: Dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS – Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Uniwersytet SWPS, Dr hab. Piotr Wawrzyk – Instytut Europeistyki WNPiSM UW, Wiktor Moszczyński – brytyjski polityk, działacz Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Elżbieta Kardynał – Dyrektor Gen. European’s Welfare Association CIC, powiernik ZPwWB, Magdalena Grzymkowska – Redakcja „Tydzień Polski” w Wielkiej Brytanii, Gosia McKane – Dyrektor Fundacji Merseyside Polonia, Liverpool oraz red. Jakub Krupa – Polska Agencja Prasowa w Wielkiej Brytanii.
Podsumowania naukowego obrad dokonała Dr Jadwiga Nadolska – Zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego a zebrane opinie i prognozy dotyczące dalszego rozwoju sytuacji zaprezentowała Teresa Sygnarek – Sekretarz Generalna EUWP. Zostaną one opracowane i ogłoszone przez organizatorów w dokumencie końcowym konferencji, natomiast wszystkie wystąpienia naukowców i ekspertów zostaną opracowane i wydane w formie pokonferencyjnej publikacji.  Przyjęta formuła konferencji dała szansę na skonfrontowanie głębokiej analizy prognoz naukowych z praktycznym spojrzeniem zaangażowanych działaczy polonijnych.

Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat dokonał zamknięcia obrad, po czym uczestnicy zostali zaproszeni przez Prezesa Longina Komołowskiego na poczęstunek do siedziby Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Żródło: http://www.euwp.org/index.php/19-uncategorised/344-brexit-konferencja-na-uniwersytecie-warszawskim