fbpx

Ogłaszamy nabór na terapię grupową.

Mobilna biblioteka
2016-10-29
Gala I konkursu „Wybitny Polak” w Irlandii
2016-11-09
Show all

Ogłaszamy nabór na terapię grupową.

Oferta skierowana jest do osób dorosłych chcących przyjrzeć się źródłom doświadczanych trudności, cierpiących z powodu problemów w sferze emocjonalnej (impulsywność, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalna), zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń o podłożu nerwicowym, problemów ze snem. Do grupy zapraszamy również osoby doświadczające trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu relacji interpersonalnych, wykazujące trudności z doświadczaniem satysfakcji w obszarze życia osobistego i zawodowego oraz nieradzące sobie z problemami osobowościowymi takimi jak nieśmiałość czy niskie poczucie własnej wartości.

Terapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym i ma charakter długoterminowy, który daje terapeutyczny potencjał dla uzyskania trwałej zmiany na poziomie struktury osobowości. Schemat pracy opiera się na pracy indywidualnej na tle grupy co oznacza zaangażowanie wszystkich członków grupy w wyjaśnianie         i modyfikowanie zachowań pojedyńczego pacjenta. Praca grupy skupia się na aktualnych problemach pacjentów, zapewniając im wsparcie i wprowadzając do repertuaru ich zachowań nowe sposoby radzenia sobie z objawami i trudnymi emocjami.
Sesje grupowe trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu: pon. godz.19.30. Grupa liczy maksymalnie 10 osób i ma charakter półotwarty, co oznacza, że ewentualne włączenie nowego pacjenta następuje dopiero, gdy jeden z członków grupy skończy lub przerwie terapię. Nabór trwa do pierwszego spotkania grupy. Ponieważ liczba osób w grupie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzone jest konsultacją indywidualną.
Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany to napisz do nas email na adres poradnia@together-razem.org , a wyślemy Tobie kartę zgłoszeniową
Koszty:
Koszt jednorazowej indywidualnej konsultacji przed rozpoczęciem grupy: €30
Koszt 1 sesji grupy terapeutycznej (1.5h):  €20
Opłata za grupę wnoszona będzie z góry za miesiąc (4 spotkania): €80